Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

TROTS is tegen Gasvrij bouwenGasvrij bouwen kán simpelweg nog niet

Én is zeer onwenselijk met het oog op uitstoot van fijnstof. In het kader van ons verkiezingsprogramma voert het veel te ver hier nu een sluitende technische verhandeling te geven. In het kort: Dit is anno 2018 luchtfietserij van linkse hobbyïsten die niet gehinderd worden door kennis van zaken. Elektriciteit is (als je transport mee rekent)  gemiddeld genomen een factor 3 MINDER efficiënt dan gas, dus bij de huidige stand van de techniek alleen haalbaar met zeer hoge investeringen! Wind en zon voorzien nog maar voor twee (2!) procent in de stroombehoefte!! (en 4% andere 'groene' stoom m.n. biomassa). Daarnaast zijn er ook nog steeds innovaties op het gebied van hoog-redement CV ketels, daarom is het buitengewoon onverstandig nu al afscheid te nemen van infrascructuur die we mogelijk in de toekomst weer nodig hebben én die we de komende acht jaar zeker nog nodig hebben. De veiligheids problematiek in Groningen moet natuurlijk wel degelijk opgelost worden, met name door het exploiteren van kleine gasvelden, jawel ook onder de Waddenzee, daar wonen geen mensen.  Bovendien ontkomen we niet aan een harde landelijke realiteit: Als je de kolencentrales sluit, komt er meer stroom vanuit het buitenland. Niet vanuit België of Duitsland, die moeten op termijn zelf importeren, maar wel uit Oost-Europa. Daar staan buinkoolcentrales met een redement van 25% terwijl onze (steen)kolencentrales een rendement hebben van 50% en ook nog eens geschikt zijn voor biobrandstof. Met als gevolg meer emissie, want die centrales zorgen voor meer vervuiling. Het sluiten van kolencentrales in Nederland is dus aleen hypocriete windowdressing en slecht voor het milieu. Voor gasvrij bouwen geld hetzelfde. Zie ook het artikel over TROTS in de Rhenense Betuwse Courant (week 12) en bijvoorbeeld: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/18/die-centrales-staan-er-niet-voor-niets-13563504-a1577775  Conclusie: Met het huidige regeringsbeleid (VVD, CDA, D66 en CU) hebben we niet eens voldoende (grijze) stroom om gasvrij te kunnen bouwen, dus eerst zorgen voor voldoende groene stroom en daarna pas praten over gasvrij bouwen!! ing. R.P. (Rob) van der Zee, electrotechnicus