Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

BoerkaverbodLAREN - Het kabinet vindt het boerkaverbod van belang voor de dienstverlening van de overheid aan de burger en voor de veiligheid. Op straat mag de gezichtsbedekkende kleding nog wel helaas. “In het onderwijs moet je elkaar in de ogen kunnen kijken. Als een moeder een kind komt ophalen op school dan moet je kunnen zien of het wel echt de moeder is en geen vreemde”. Ook in bijvoorbeeld de rechtszaal mag geen boerka of nikab meer worden gedragen want ook hier kijken wij
elkaar aan.

Het dragen van een boerka in de openbare ruimte moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Het gezichtsbedekkende kledingstuk is een symbool van tweedeling en indirect een indrukking, dat niet past bij integratie van moslims en emancipatie van de vrouw en daarnaast is het een groot gevaar voor de Nederlandse cultuur zijn normen, waarden en eeuwen oude leefregels.
Daarnaast hopen wij dat dit kabinet zo snel mogelijk over gaat op een algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding om zo een duidelijk signaal af te geven dat aanpassen aan de Nederlandse maatschappij geen keuze is maar een plicht.

- TROTS op Nederland -