Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Massa immigratie of volksverhuizingen zijn ongewenstDe status van een vluchteling wordt bepaald door zijn levenskansen in een hem onvriendelijk politiek systeem. Politieke vluchtelingen worden daarom bijna overal  geaccepteerd. Dat zijn overigens niet grote aantallen mensen.

Daarnaast zijn er ook migranten die naar een beter leven zoeken, maar niet voor hun veiligheid hoeven te vrezen in het gebied waar ze wonen. Voor een beter leven moet men werken. Dat kan door inventief te zijn met elkaar en met de omstandigheden. Zo zijn er grote verschillen tussen landen ontstaan door inzet van bevolking en regering. Japan, Taiwan en Korea zijn landen met weinig bodemschatten en toch zeer sterk ontwikkelde economie en welvaart door een ijzeren wil van regering en bevolking tot verbetering van levensstandaard en zonder veel ontwikkelingshulp. Veel Afrikaanse landen met grote resources in bijv. landbouw, bodemschatten kennen door bovenmatige ontwikkelingshulp, betutteling van het westen en corruptie nog steeds veel armoede. Migranten moeten aantonen dat ze kunnen bijdragen aan de economie van het gastland, anders is het voor de migrant hopeloos (werkloosheid, uitkeringen, ook in Nederland is een zeer groot percentage van migranten nog steeds afhankelijk van uitkeringen) en voor het ontvangend land kostbaar en bezwaarlijk.

Helaas is er nu een zeer grote groep vluchtelingen uit een oorlogsgebied naar buurlanden gevlucht. Die mensen moeten we helpen. Maar in die buurlanden zijn de omstandigheden matig en nu wil een groot deel van die mensen doorreizen naar de EU omdat men verwacht het daar beter te krijgen. Vreemd is dat ze niet naar een rijk land willen met zelfde cultuur, religie, taal en klimaat, nl. Saoedi Arabië, Koeweit, Qatar, V.A.E, en zelfs Egypte, e.d. Die mensen zijn dus echte migranten, want ze zaten al in een betrekkelijk veilig gebied en ondernemen een geweldig risico om het verre EU en m.n. Duitsland te bereiken. Een volksverhuizing van miljoenen mensen kan voor de ontvangende landen te veel worden en is dus ongewenst. Mevr. A. Merkel heeft zich vergist in de aantallen. Als een land in oorlog is, is opvang in een buurland normaal en humanitair. Als dat buurland zelf hulp nodig heeft moet het rijkere deel van de wereld incl. de rijke Arabische landen, helpen met goederen, mensen en geld. Dat is beter voor de langere termijn omdat elke oorlog een keer een eind kent. Bovendien zijn volksverhuizingen met miljoenen mensen van een compleet andere cultuur, religie, taal, normen en waarden en klimaat zeer frustrerend voor zowel de vluchtelingen als ook de gastlanden. Nog afgezien van veiligheidsrisico´s met terroristen.

Trots wil daarom dat opvang in de regio maximaal gesteund wordt met alle middelen die we hebben incl. militaire beveiliging van de plaatsen waar die vluchtelingen zich bevinden in de buurlanden. Volksverhuizingen of wel massa-immigratie van migranten naar de EU is onwenselijk, geeft veel problemen voor migrant en gastland en dient niet het doel een stabiele samenleving te stichten. Het is een Europees belang dit probleem snel op te lossen, we hebben in de EU al te lang zitten praten. Uitspraken van Timmermans over uiteenvallen van de EU of oorlog na de aanslagen zijn volstrekt ongepast, niet staatsmanwaardig en komen voort uit onmacht.