Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Harry Bakker wethouder NuthDe landelijke partij Trots op Nederland levert ondanks het vertrek van Rita Verdonk in 2012 weer een nieuwe wethouder, maar nu voor de gemeente Nuth.

Fractie Trots Nuth is afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van één naar twee zetels gegaan. Ondanks uitdagende jaren zonder Verdonk, merken wij steeds meer aan het ledenaantal dat de burger behoefte heeft aan een liberale democratische partij die de Nederlandse cultuur en trots centraal heeft staan en waar de burger zijn mening kan inbrengen. Dr. Ir. Harry G. Bakker is afgelopen dinsdag 27 september benoemd tot wethouder. Trots op Nederland staat bekend om zijn strenge asielbeleid, kleinere overheid en het hoog in het vaandel houden van de Nederlandse cultuur.

Jacob Muijs, Partijvoorzitter Trots op Nederland

PERSBERICHT van de gemeente Nuth:
Nieuwe verdeling gemeenteraad Nuth. Gemeenteraad benoemt nieuwe wethouders en raadsleden.
Nuth, 27 september 2016 
Dinsdagavond 27 september jl. heeft de gemeenteraad van Nuth de heer Dr. Ir. H.G. Bakker (Harry) en de heer A.H.M. Heuts (Fons), benoemd als wethouder namens de nieuw gevormde coalitie.  De heer Bakker en de heer Heuts nemen naast zittend wethouder drs. A.J.P.M.E. Slangen (Ed) zitting in het college, respectievelijk namens de fracties Trots Nuth, Burger Belangen Nuth en VVD.  
De drie wethouders vertegenwoordigen de nieuw gevormde coalitie van de gemeente Nuth, bestaande uit de fracties Burger Belangen Nuth, VVD, Trots Nuth, Lokale Partij Groot-Nuth en de fractie Pluijmaekers.  De fracties CDA, Leefbaar Nuth en GroenLinks vormen hiermee de nieuwe oppositie.  De heer Pluijmaekers heeft aangegeven niet langer deel te willen uitmaken van de fractie PvdA en voortaan zitting in de raad te nemen namens de nieuw gevormde fractie Pluijmaekers. 
De heren L.H.J.M. Pansters (Leon) en R.P. Blijlevens (Roy) zijn benoemd als raadslid namens de fracties VVD en Burger Belangen Nuth.