Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Kandidatenlijst 

Op bovenstaande link klikken om de lijst als .pdf (Acrobat) te zien.

 

van den Raadt A.P.D. Sander

Sander van den Raadt, lijsttrekker
De Nederlander is geen melkkoe!

Dana van Kessel

Dana van Kessel - nr 2 - D.R.S. van Kessel Haarlem
Mijn naam is Dana van Kessel en ik ben 17 jaar. Ik zit op het Nova College en doe de opleiding Juridisch Medewerker. 
Een aantal jaren geleden heb ik meegedaan aan de waterschapsverkiezingen, ook toen maakte ik mij sterk voor de mening van jongeren.  
Nu ik nogmaals op de lijst van Trots op Nederland sta, wil ik mij ook sterk maken voor de jongeren, want ook wij zijn onderdeel van de maatschappij. Ook onderwerpen zoals starterswoningen en onderwijs vind ik erg belangrijk.

Jac Amand

Jac Amand

 Sabina Achterbergh

Sabina Achterberg - nr 4 - S.E.H. Achterberg Amsterdam
Verlaging van de vaste lasten, huur, energie, voedsel en zorg, hogere lonen. Gratis Openbaar Vervoer.
Meer IC bedden, minder maatregelen
Versneld aanleggen van betaalbare woningen, standplaatsen en ligplaatsen.

Henk Smits

Henk Smits - nr 5 - H.J. Weert 
Speerpunten: gezondheid, natuur en wonen. De gezondheidszorg is volledig uitgemolken de afgelopen tien jaar. Ouderen worden aan hun lot overgelaten in deze maatschappij. Waar men jarenlang voor gewerkt heeft, wordt nu zondermeer afgenomen. De gehandicaptenzorg is zelfs bijna misdadig, zij hebben ook recht op een humaan bestaan en die extra aandacht. 
Niemand in Nederland mag onvrijwillig dakloos zijn en moet op z’n minst een postadres hebben, zodat ze recht hebben op een uitkering.

Sebastiaan Veenstra

Sebastiaan Veenstra – nr 6 - S. Veenstra Leeuwarden 
Klimaatrealist. Maatschappelijk fonds mijnbouwschade.
Herziening faillissementswet en incassoprocedures.

Lodewijk Koenen 

Lodewijk Koenen - nr 7 - mr. L.H.W.M. Koenen:
Herstel rechtsstaat: door nieuwe wetgeving, rechtszaken, blaming and shaming van de feitelijke daders binnen de overheid (in de media), naast directe (rechts)hulp aan de slachtoffers van de overheid;
Jeugdzorg: substantieel meer geld naar de Jeugdzorg, afdwingen van directe (maatwerk) jeugdhulp bij de bestuursrechter en persoonlijke aansprakelijkstelling gemeenteambtenaren bij ernstige fouten.
Gemeentelijke ombudsman: versterken c.q. invoeren van instituut gemeentelijke ombudsman, die burgers adviseert en helpt bij problemen met de overheid

 Sheila Neijman

Sheila Neijman - nr 8 - S.J. Neijman Leiden
Geluk en Welzijn als essentiële componenten van een duurzame toekomst.
Gross National Happiness, oftewel Bruto Nationaal Geluk
Preventieve aanpak in de zorg gedurende alle levensfasen en afgestemd op het individu, waaronder leefstijl, middels bewustwording en
bewustzijnsontwikkeling van de overheid en de burger.
Wijsheid, welzijn en ontwikkeling voor kinderen om een hoopvolle toekomst op te bouwen.

Johan Rijbroek

Johan Rijbroek - nr 9 - J.N. Rijbroek Haarlem
Wonen- wonen / klimaat (natuur)
De burgers weer aan zet; pakken hun stem weer terug
We willen een prettiger eigen groene omgeving om in te wonen.
Belastingen naar menselijke maat.

 Luud Klarenbeek

Luud Klarenbeek – nr 10 - L. Klarenbeek Cuijk
Beter zorg- en belastingstelsel. Betalen naar vermogen. Een einde maken aan belastingvrijstellingen van multinationals.
Eerst Groningen uit het zand halen en de toeslagenaffaire terugbetalen.
Geen geld meer naar het buitenland. Eerst de mensen helpen in eigen land.

Maikel Kat

Maikel Kat - nr 11

Willem Sikkema

Willem Sikkema - nr 12

Erwin van Oosterom

Erwin van Oosterom - nr 13

 Vera Verhagen

Vera Verhagen – nr 14 - S.T.A. Verhagen Haarlem
Herstel van de rechtsstaat met een waardevrije wetenschap als basis
Directe democratie gericht op optimale zelfbeschikking.
Toepassing van het voorzorgsprincipe voor een veilige en humane technologie.
Actueel: Een moratorium op 5G tot de veiligheid voor de gezondheid en het dataverkeer is aangetoond.

Joop Dekker

Joop Dekker – nr 15 - C.J. Dekker Amsterdam
Stem Nederland Vrij
Vanaf 2019 is er door Trots op Nederland een meedenkdag georganiseerd waar iedere Nederlandse burger of bedrijf welkom was. Daar zijn de onderwerpen verder besproken en uitgediept. De problemen en oplossingen die toen zijn geformuleerd, vormen het fundament van ons programma voor u. Trots op Nederland is een politieke beweging voor en door de burgers van Nederland. Zij hebben hun voorkeur uitgesproken voor het vertrouwen en handhaven, en voor een effectieve overheid in een harmonieuze samenleving!

Colinda Cordés - nr 16

Arjan Gelder

Arjan Gelder - nr 17 - A.J.G. Gelder Alkmaar
Terug naar de menselijke maat, waarbij oud en jong weer in vrijheid kunnen leven.
Aanpak corruptie binnen de rechtspraak. En waarbij waarheidsvinding leidend wordt. 
Inspraak van de burger via Kamerzetel 151. Burgers krijgen recht van spreken tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer en stellen vragen aan het kabinet.