Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Kenniscentrum

Het Wetenschappelijk Bureau (wij spreken van Kenniscentrum, KC) van Trots op Nederland houdt zich bezig met politieke standpunten, een denktank die uitgebouwd zou kunnen worden tot een semiwetenschappelijk bureau. Daartoe wordt een klein onderzoek gedaan naar de feiten en wordt in overleg met kernteam van het KC een standpunt bepaald. Vaak gaat dat over actuele onderwerpen, wat dan leidt tot een artikel op de website van Trots of een verhaal in een krant. Altijd proberen we een onderbouwd standpunt te formuleren over een landelijk onderwerp en soms over gemeentelijke onderwerpen als die niet te lokaal zijn. Dat standpunt is in lijn met het partijprogramma. Voor sommige gebieden wordt expertise ingeroepen van enkele meestal vaste leden. Maar ook andere leden zijn welkom om een standpunt mee te helpen formuleren. Als leden zich willen aanmelden bij het kenniscentrum dan kan dat bij de coördinator van het KC bij voorkeur onder opgave van het expertise gebied of ervaringsgebied. We hebben wel behoefte aan een database beheerder voor standpunten en ook voor moties e.d. van raadsleden van TROTS.

We ondersteunen het bestuur van TROTS en raadsfracties op verzoek. Buiten het politieke terrein wordt ook advies gegeven aan hoofdbestuur over partij aangelegenheden, maar dat is niet de kerntaak.