Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Lid worden van Trots op Nederland 

Een democratie wordt gemaakt door de burger zelf. Burgers die meedenken met ons land in de gemeenteraad of in het dagelijks leven. Wilt u meedenken met Nederland en heeft u het idee dat het anders en beter kan met Nederland. Laat uw stem en mening horen.

Misschien is lid worden van Trots op Nederland (TROTS) dan wel een goede investering.

Bovendien stelt u ons in staat om uw belangen in de politiek beter te behartigen. Investeer in uzelf en in Nederland, word lid van TROTS. Want de burger maakt de democratie.
Het lidmaatschap van TROTS biedt u vele mogelijkheden, maar verplicht u NIET om overal gebruik van te maken. Ook als u lid van TROTS wilt worden omdat u bijvoorbeeld TROTS alleen moreel en financieel wilt steunen, bent u van harte welkom bij TROTS.

1. Waarom zou u de keus geven aan Trots op Nederland (TROTS)
TROTS is de enige partij die zich afzet tegen de huidige heersende partij-elite. Maar ook is TROTS de partij die de Nederlandse cultuur wil behouden en pertinent tegen het overheersen van andere culturen is. Onze visie is dan ook; aanpassen aan de Nederlandse cultuur is het tonen van respect, zo niet dan is men niet welkom in een land als Nederland. TROTS is fel tegen de huidige bezuinigingsnormen van dit kabinet. Nederland wordt belast met zware bezuinigingen, vooral het bedrijfsleven (MKB) en de ZZP´ers hebben hier zwaar onder te lijden. Maar ook ouderen en de zorgbehoevende medemens zijn zwaar de dupe geworden. TROTS is niet tegen bezuinigen maar dan wel op een eerlijke fatsoenlijke manier. TROTS vindt dat er veel meer bezuinigd kan worden op het vet van de overheid zelf. Een klein voorbeeld hiervan zijn instanties als Zelfstandige Bestuursorganen, ZBO, (ongeveer 3200 stuks) zoals UWV, NZa, NVWA, CIZ, provincie, waterschappen en om maar te zwijgen over het juk dat Brussel heet. TROTS wil afrekenen met het huidige politieke klimaat waar baantjes te verdelen vallen en wil het vertrouwen terug in Nederland.

2. U geeft gestalte aan het liberalisme
Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen in Nederland vormen de liberale beginselen. Door lid te worden onderschrijft u deze uitgangspunten.

3. U blijft op de hoogte
TROTS-leden worden op de hoogte gehouden van wat er speelt. U ontvangt vier maal per jaar de gratis digitale nieuwsbrief van TROTS, met daarin actualiteiten uit de verschillende fracties en de partij.

4. Uw stem telt binnen Trots op Nederland (TROTS)
TROTS is een democratisch georganiseerde vereniging, waarin iedere stem en burger telt. Als lid praat u mee en beslist u mee. Door middel van ledenraadplegingen en individueel stemrecht tijdens de (ALV) algemene vergadering heeft u een directe stem in o.a. uw (hoofd) bestuur, de samenstelling van de kandidatenlijsten, bij inhoudelijke discussies en bij de vaststelling van verkiezingsprogramma’s etc.

5. U kunt zelf actief zijn in de partij
Als TROTS-lid kunt u actief worden in bestuurlijke of politieke functies. Zo kunt u uw talent inzetten en ambities vormgeven voor een trotser Nederland. Bijvoorbeeld als lid van de gemeenteraad, commissielid, bestuurslid van uw afdeling of lid van het lokale campagneteam.

6. U ondersteunt onze politici
Als lid van TROTS uit u uw sympathie voor onze partij en voor de werkzaamheden van onze politici in verschillende gemeenteraden.

7. U kunt cursussen en bijeenkomsten volgen
Als lid van TROTS kunt u deelnemen aan de cursussen die ons (KC) kenniscentrum organiseert. Het aanbod is zeer gevarieerd. Van inhoudelijke prestaties over het liberalisme en de toekomst van Nederland tot trainingen in vergader- en discussietechnieken.

8. U bouwt aan een (nieuw) netwerk
Tijdens bijeenkomsten en vergaderingen ontmoet u lokaal, regionaal en landelijk nieuwe mensen, die net als u geïnteresseerd zijn in de politiek. Zo bouwt u een inspirerend politiek netwerk op.

Helaas is on-line aanmelding nog niet mogelijk, daarom vindt u het aanmeldformulier hier, graag invullen en per post (Ledenadministratie, p/a Postbus 511, 2003 PB  Haarlem) opsturen of weer inscannen en mailen aan hoofdbestuur@trotsnl.nl

Mocht u om welke reden dan ook uw lidmaatschap willen beëindigen, dan kan dat alleen schriftelijk. Stuur een e-mail naar hoofdbestuur@trotsnl.nl Een brief aan het hoofdbestuur kan natuurlijk ook. Wij stellen het zeer op prijs als u in uw bericht of brief de reden van uw opzegging wilt vermelden. Vergeet niet uw lidnummer te vermelden. U ontvangt binnen een week tot maximaal een maand na ontvangst van uw opzegging altijd een bevestiging van uw opzegging. Sedert primo 2016 is een automatische incasso machtiging verplicht, als u deze incasso zelf terugboekt (storneer) wordt het lidmaatschap per direct beëindigd.

Omdat het hoofdbestuur statutair moet beslissen over toelating tot het lidmaatschap (Art. 6.2) en om de drempel te verlagen, bijvoorbeeld voor vrijwilligers die in afdelingen actief zijn, is het aspirant lidmaatschap van slechts € 15 per jaar in het leven geroepen. U bent welkom op alle bijeenkomsten van Trots op NL (alleen vragen wij dan wel een bescheiden bijdrage), verder hebt u op de Algemene Ledenvergadering geen stemrecht, u bent wel welkom om mee te praten, , tenzij het een besloten ALV betreft.
Indien één van de genoemde bedragen voor u te hoog is, dan kunt u zich schriftelijk (vertrouwelijk) wenden tot de penningmeester van het Hoofdbestuur. Er kan dan vermindering van de lidmaatschapsgelden worden verleend. De minimum jaarcontributie kan in dat geval op aanvraag worden verminderd . U kunt uw verzoek richten aan hoofdbestuur@trotsnl.nl of schriftelijk aan Ledenadminstratie TROTS, p/a Postbus 511, 2003 PB  Haarlem.