Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Wij hebben ook uw financiële steun hard nodig!
TROTS op Nederland heeft een A.N.B.I. status, daardoor zijn donaties (na de drempel) aftrekbaar, ons bankrekeningnummer is: NL ABNA 0571 5122 32 

Balans en Winst- en Verliesrekening Trots op Nederland 2016 (Pdf download)

Rechtspersoon: RSIN 818978314
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam: Trots op Nederland Lijst Rita Verdonk
Verkorte naam: TROTS (op NL)
Aanduiding Kiesraad: Trots op Nederland (TROTS)
Statutaire zetel: 's-Gravenhage
Bezoekadres (penningmeester): Potgieterstraat 55, 2032VN Haarlem
Telefoonnummer: 0615308746
Internetadres: www.trotsnl.nl
Emailadres: hoofdbestuur@trotsnl.nl
Eerste inschrijving handelsregister: 30-01-2008
Datum akte van oprichting: 30-01-2008
Datum akte laatste statutenwijziging: 05-10-2009
Activiteiten-SBIcode: 9492 Politieke organisaties-Politieke partij (landelijk en regionaal)

Bestuurders ontvangen géén (enkele vorm van) financiële honorering!
Zie: Balans en Winst- en Verliesrekening

Bestuurders:
Bestuurders worden gekozen door de ALV uit de (voorgedragen) kandidaten. Statutair worden de functies door het bestuur zelf verdeeld.

Naam: Rob van der Zee
Datum in functie: 21-11-2012 (herkozen op 11-08-2017 en wederom op 17-12-2017)
Functie: Plv. (thans waarnemend) Voorzitter, Adjunct-penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Sander van den Raadt
Datum in functie: 27-06-2015 (herkozen op 11-08-2017 en wederom op 17-12-2017)
Functie: (waarnemend) Secretaris, waarnemend vicevoorzitter.
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Albert Keevel
Datum in functie: 01-07-2016 (herkozen op 17-12-2017)
Functie: Algemeen bestuurslid
(Uit functie als secetaris per 7-7-2018, op eigen verzoek)

Naam: Jacques Amand
Datum in functie: 01-07-2016  (herkozen op 17-12-2017)
Functie: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Yvonne de Heer-Seveke
Datum in functie: 01-07-2016
Functie: Algemeen Bestuurslid
Aftreden per 17-12-2017 eigen beslissing mede op basis van door H. Bakker ingediend en (met 2/3 meerderheid) aangenomen agendapunt, Y. de Heer was op dat moment afzezig. 

Naam: Harry Bakker
Datum in functie: 01-07-2016
Functie: Algemeen Bestuurslid, Voorzitter Kenniscentrum (wetenschappelijk bureau)
Datum uit functie: 17-12-2017 (op basis van door H. Bakker zelf ingediend en met 2/3 meerderheid aangenomen agendapunt, zie notulen)

Naam: Patrick Goossens
Datum in functie: 17-12-2017
Functie: Algemeen Bestuurslid
Datum uit functie: 14-8-2018 (door opzegging)

Contactgegevens

Trots op Nederland
hoofdbestuur@trotsnl.nl


Poll

Vindt u dat harder straffen en het invoeren van minimum straffen tot meer veiligheid gaat leiden in de maatschappij?

1. Ja, hogere straffen zet mensen wel aan het denken voordat zij de fout in gaan.
2. Nee, dit heeft geen zin men moet meer voorlichting geven wat de consquenties zijn.
3. Geen idee.NieuwsbriefInschrijven Uitschrijven


Laatste tweets

  • Wij feliciteren Trotshaarlem met het behalen van 2 zetels.
  • Uitslagen van de GR 2018 leren ons dat er 2 fracties nog meedoen en dat zijn pijnacker 1 zetel en Haarlem 2 zetels .
  • Vandaag zijn de GR 2018 verkiezingen wij zijn benieuwd hoe onze fracties scoren in de gemeenten .
  • Wat een geweldig nieuws weer een Trots fractie die mee gaat doen succes mannen van Trots Nissewaard Gemeente... https://t.co/zEpuOjJMr1
  • Vandaag is onze oud penningmeester George Lubben overleden wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies... https://t.co/vuxxASvewa