Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Wij hebben ook uw financiële steun hard nodig!
TROTS op Nederland heeft een A.N.B.I. status, daardoor zijn donaties (na de drempel) aftrekbaar, ons bankrekeningnummer is: NL ABNA 0571 5122 32 

Balans en Winst- en Verliesrekening Trots op Nederland 2016 (Pdf download)

Rechtspersoon: RSIN 818978314
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam: Trots op Nederland Lijst Rita Verdonk
Verkorte naam: TROTS (op NL)
Aanduiding Kiesraad: Trots op Nederland (TROTS)
Statutaire zetel: 's-Gravenhage
Bezoekadres (penningmeester): Potgieterstraat 55, 2032VN Haarlem
Telefoonnummer: 0615308746
Internetadres: www.trotsnl.nl
Emailadres: hoofdbestuur@trotsnl.nl
Eerste inschrijving handelsregister: 30-01-2008
Datum akte van oprichting: 30-01-2008
Datum akte laatste statutenwijziging: 05-10-2009
Activiteiten-SBIcode: 9492 Politieke organisaties-Politieke partij (landelijk en regionaal)

Bestuurders ontvangen géén (enkele vorm van) financiële honorering!
Zie: Balans en Winst- en Verliesrekening

Bestuurders:

Naam: Rob van der Zee
Datum in functie: 21-11-2012 (herkozen op 11-08-2017)
Functie: Plv. (thans waarnemend) Voorzitter, Adjunct-penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Sander van den Raadt
Datum in functie: 27-06-2015 (herkozen op 11-08-2017)
Functie: Waarnemend Vicevoorzitter, Adjunct-secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Albert Keevel
Datum in functie: 01-07-2016
Functie: Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Jacques Amand
Datum in functie: 01-07-2016
Functie: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Yvonne de Heer-Seveke
Datum in functie: 01-07-2016
Functie: Algemeen Bestuurslid

Naam: Harry Bakker
Datum in functie: 01-07-2016
Functie: Algemeen Bestuurslid, Voorzitter Kenniscentrum (wetenschappelijk bureau)

 

Contactgegevens

Trots op Nederland
hoofdbestuur@trotsnl.nl


Poll

Vindt u dat harder straffen en het invoeren van minimum straffen tot meer veiligheid gaat leiden in de maatschappij?

1. Ja, hogere straffen zet mensen wel aan het denken voordat zij de fout in gaan.
2. Nee, dit heeft geen zin men moet meer voorlichting geven wat de consquenties zijn.
3. Geen idee.NieuwsbriefInschrijven Uitschrijven


Laatste tweets

  • Maak van de intocht van Sint en Zwarte Piet een officiĆ«le feestdag. Bewaar deze Hollandse traditie... https://t.co/z9kiP7qoXV
  • Steeds meer mensen zien t licht. https://t.co/3edFGxnQNl https://t.co/qrxINPXhRk
  • Geen achterkamertjes politiek over het Referendum! Wij, het volk bepalen zelf over het Referendum. Teken de... https://t.co/38lUjCICAM
  • Zaterdag 12 Augustus jongstleden heeft Trots op Nederland zijn jaarlijkse ALV gehouden het Hoofdbestuur bedankt... https://t.co/Jm1mskE3Dw
  • Zelfs plasterk is het nu eens met Trots op Nederland: kieswet moet worden aangepast. " Het past niet in de... https://t.co/i11sAY94Lk