Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png
<span>Trots op NL</span><br>Welkom op onze website!<a href="/Nieuws" title=" - "><span></span><br></a><span></span><br><span></span><br><span></span><br>

TROTS is tegen Gasvrij bouwen

Gasvrij bouwen kán simpelweg nog niet

Én is zeer onwenselijk met het oog op uitstoot van fijnstof. In het kader van ons verkiezingsprogramma voert het veel te ver hier nu een sluitende technische verhandeling te geven. In het kort: Dit is anno 2018 luchtfietserij van linkse hobbyïsten die niet gehinderd worden door kennis van zaken. Elektriciteit is (als je transport mee rekent)  gemiddeld genomen een factor 3 MINDER efficiënt dan gas, dus bij de huidige stand van de techniek alleen haalbaar met zeer hoge investeringen! Wind en zon voorzien nog maar voor twee (2!) procent in de stroombehoefte!! (en 4% andere 'groene' stoom m.n. biomassa). Daarnaast zijn er ook nog steeds innovaties op het gebied van hoog-redement CV ketels, daarom is het buitengewoon onverstandig nu al afscheid te nemen van infrascructuur die we mogelijk in de toekomst weer nodig hebben én die we de komende acht jaar zeker nog nodig hebben. De veiligheids problematiek in Groningen moet natuurlijk wel degelijk opgelost worden, met name door het exploiteren van kleine gasvelden, jawel ook onder de Waddenzee, daar wonen geen mensen.  Bovendien ontkomen we niet aan een harde landelijke realiteit: Als je de kolencentrales sluit, komt er meer stroom vanuit het buitenland. Niet vanuit België of Duitsland, die moeten op termijn zelf importeren, maar wel uit Oost-Europa. Daar staan buinkoolcentrales met een redement van 25% terwijl onze (steen)kolencentrales een rendement hebben van 50% en ook nog eens geschikt zijn voor biobrandstof. Met als gevolg meer emissie, want die centrales zorgen voor meer vervuiling. Het sluiten van kolencentrales in Nederland is dus aleen hypocriete windowdressing en slecht voor het milieu. Voor gasvrij bouwen geld hetzelfde. Zie ook het artikel over TROTS in de Rhenense Betuwse Courant (week 12) en bijvoorbeeld: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/18/die-centrales-staan-er-niet-voor-niets-13563504-a1577775  Conclusie: Met het huidige regeringsbeleid (VVD, CDA, D66 en CU) hebben we niet eens voldoende (grijze) stroom om gasvrij te kunnen bouwen, dus eerst zorgen voor voldoende groene stoom en daarna pas praten over gasvrij bouwen!!
ing. R.P. (Rob) van der Zee, electrotechnicus

Trots op wat we hebben bereikt

Hoe trots zijn niet-reformatorische mensen op Nederland? Op verschillende plaatsen is de partij Trots op Nederland actief. Die zouden het moeten weten. Of niet? Hoofdbestuurslid Harry Bakker: „Als je het wereldwijd bekijkt, hebben we het hier erg goed. Daar zouden we trots op moeten zijn.”

Sheets thema-middag training debat-nl


Thema-middag raadsverkiezingen en training debat-nl

Beste Trotsers,
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor een thema-middag gemeenteraadsverkiezingen aankomende zaterdag 15 juli 2017.
Locatie 78, Burg. van der Weijerstraat 78
3981 EK  BUNNIK
Aanvang stipt 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur)
Einde: 16:00 uur (mogelijkheid tot uitloop/napraten tot 17:00 uur)

Trots op Nederland levert kandidatenlijst in voor Tweede Kamer

Trots op Nederland heeft maandag j.l. de kandidatenlijst voor Tweede Kamer verkiezingen in maart bij de Kiesraad ingeleverd met Sander van den Raadt  (raadslid voor Trots in Haarlem) als lijsttrekker.
Trots op NL is momenteel alleen lokaal actief, met gemeenteraadsfracties in Nuth, Grave, Haarlem, Breda, Purmerend en Pijnacker-Nootdorp en afdelingen in een tiental andere gemeenten. Hierdoor staat de partij dicht bij de kiezer, al het goede dat wij lokaal geleerd hebben nemen we over naar het landelijke. Samen met de Nederlandse bevolking (waar wij ook deel van zijn) zullen wij de kloof tussen burgers en de politiek dichten.
Doordat niet alleen het partijprogramma bottom-up is samengesteld, door inspraak van de burgers, maar ook de kandidatenlijst een weerspiegeling is van de gewone man uit de straat, weten wij heel goed wat er leeft. 

Contactgegevens

Trots op Nederland
hoofdbestuur@trotsnl.nl


Poll

Vindt u dat harder straffen en het invoeren van minimum straffen tot meer veiligheid gaat leiden in de maatschappij?

1. Ja, hogere straffen zet mensen wel aan het denken voordat zij de fout in gaan.
2. Nee, dit heeft geen zin men moet meer voorlichting geven wat de consquenties zijn.
3. Geen idee.NieuwsbriefInschrijven Uitschrijven


Laatste tweets

  • Wij feliciteren Trotshaarlem met het behalen van 2 zetels.
  • Uitslagen van de GR 2018 leren ons dat er 2 fracties nog meedoen en dat zijn pijnacker 1 zetel en Haarlem 2 zetels .
  • Vandaag zijn de GR 2018 verkiezingen wij zijn benieuwd hoe onze fracties scoren in de gemeenten .
  • Wat een geweldig nieuws weer een Trots fractie die mee gaat doen succes mannen van Trots Nissewaard Gemeente... https://t.co/zEpuOjJMr1
  • Vandaag is onze oud penningmeester George Lubben overleden wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies... https://t.co/vuxxASvewa