Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Gaswinning - alweer zelfstandig bestuursorgaan in diskredietAlweer een zelfstandig bestuursorgaan in diskrediet, nu bij de gaswinning.  Nederland verdient veel geld ondanks het drama met de gaswinning in Groningen. Als we dat geld niet hadden geconsumeerd via de staatsuitgaven (o.a. in sociale voorzieningen) hadden we nu net als Noorwegen een enorme pot geld gehad dat we konden gebruiken voor innovatie en aanpassen van de huizen en infrastructuur in Groningen. Het is ronduit schande dat mensen in Groningen zo lang moeten wachten op aanpassen van hun huizen en dat steeds weer ter discussie staat wat de oorzaak van de scheuren is.

De NAM B.V. is een belanghebbende partij. Het Staatstoezicht op de Mijnen gaat in eerste instantie over veiligheid en aardbevingen, zoals destijds in Limburg. Als dat toezicht adequaat zou verlopen zou er een aanwijzing moeten komen die schadevergoeding afdwingt. Dit toezicht loopt matig en is daarmee het zoveelste zelfstandig bestuursorgaan dat zijn werk niet goed doet of kan doen. De overheid zou dit beter moeten aansturen.

Daarnaast hebben we EBN B.V. , een voormalige divisie van DSM, toen nog staatsbedrijf. EBN beheert de staatsbelangen in de gaswinning (rapporteert aan het Ministerie van EZ en L). Ook dit zelfstandige bestuursorgaan had kunnen signaleren dat er iets grondig mis is met de aardbevingen, want EBN (net als de NAM) heeft ook geofysici in huis.

En dan is er nog een Maatschap Groningen, waar de NAM en EBN elk 50% zeggenschap in hebben. De gasproductie verloopt via de NAM, de Exploitatie via de Maatschap en de verkoop via Gas Terra B.V. 

De hele structuur is te ingewikkeld en men kan naar elkaar wijzen wat betreft verantwoordelijkheid, een ambtelijke oplossing om problemen te verbergen. Waarom moeten er 4 zelfstandige organen zijn om het geheel te regelen, NAM, Maatschap, EBN en Gas terra? Waarom is de staat via EBN voor 40% en rechtsreeks ook nog eens voor 10% aandeelhouder in Gas Terra B.V.?

Dit kan eenvoudiger. De NAM B.V. zou verantwoording moeten dragen voor productie en exploitatie en risico´s met als enige aandeelhouder Shell en ExxonMobil. De NAM moet alles afleveren aan Gas Terra B.V. en die verkoopt met als aandeelhouder de NAM en de Staat elk 50%. De NAM mag geen dividend uitkeren aan aandeelhouders om winst weg te kunnen sluizen via de overdrachtsprijs, maar betaalt als B.V. wel belastingen. De services die de oliemaatschappijen leveren moeten marktconform zijn en behoeven goedkeuring van de staat. De veredeling van de winst is daarmee vastgelegd via Gasterra, zoals het nu ook is en er zijn twee schakels weg, nl. de Maatschap en EBN.

De Staat moet via haar aandeel ambtelijk rechtstreeks bijsturen in Gas Terra. Staatstoezicht op de Mijnen moet op de veiligheid toezien en die moet dwingend oplossingen kunnen voorschrijven.

De discussie over gasproductie verminderen wordt aangewakkerd door de slechte regelingen, maar een ieder begrijpt dat als de schade ruimhartig gecompenseerd wordt en echte grote aardebevingen voorkomen kunnen worden er wel te praten valt. Een inspraakorgaan dat meningen bundelt van bevolking ten behoeve van provincie, gemeenten, staat en bedrijven is nodig. Tenslotte is een actie waar de hele bevolking tegen is voor alle partijen schadelijk.

Daarmee is de situatie eenvoudiger en zijn checks en balances beter uit te voeren terwijl men niet meer naar elkaar kan wijzen. En krijgen de Groningers eindelijk de schadecompensatie.

Harry G Bakker

kenniscentrum Trots op NL