Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Ontwikkelingshulp wordt bijgesteldOntwikkelingshulp wordt bijgesteld!
Trots op Nederland vindt dat ontwikkelingshulp kan worden afgeschaft uitgezonderd noodhulp zoals bij een natuurramp. De reden is dat mensen zelf willen en moeten werken voor hun inkomen en dat hulp vaak verkeerd terecht komt, door corruptie, bij regeringen die er wapens van kopen, bij organisaties die hun mensen naar dure conferenties sturen op mooie eilanden, etc., etc. Het gaat erom dat mensen zelf aan de slag gaan en hun eigen land opbouwen en niet decennialang hun hand hebben leren ophouden zoals nu in Afrika het geval is, mede door het beleid van oud minister Pronk, PvdA gebaseerd op het beleid om 0,7% van het BBP te geven.

China pakt het veel voortvarender aan. Ze investeren in bedrijven en infrastructuur om de door hen gewenste producten te kunnen produceren en kopen en daarmee komt er direct ook werkgelegenheid in Afrika. Het westen heeft altijd nog dat morele en religieuze sfeertje erbij , hulp krijg je als je democratie invoert en dat gaat soms nog gepaard met religieuze en morele principes. Het westen heeft te lang gedacht het allemaal beter te weten. Afrika met name heeft vele eigen culturen en religies en die moeten zich zelf leren ontwikkelen in de mondiale wereld.

Nu is er vorige week een VN-conferentie over ontwikkelingshulp geweest in Addis Abeba en verrassend blijkt dat men geconcludeerd heeft dat ontwikkelingshulp achterhaald is. Men ziet liever investeringen van bedrijven, handel , hervormingen en corruptiebestrijding als toekomst. Dat zijn inderdaad betere uitgangspunten. Ook op onderwijs terrein kunnen we nog ondersteunen. Ontwikkelingsorganisaties zijn uit eigen belang daar niet gelukkig mee.

Kenniscentrum Trots op Nederland