Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

GEEN kind huwelijken in NederlandKind huwelijken verbieden in Nederland?!!
In het burgerlijk wetboek staat dat Nederland kind huwelijken, die in een andere rechtstaat rechtsgeldig gesloten zijn, moet erkennen. Maar waarom zou dit moeten? In Nederland is een ware bezinning op pedofilie aan de gang en zeker van onze kinderen moet men afblijven. Het doet dan niet ter zake of het huwelijk in een ander land rechtsgeldig is verklaart, het blijven kinderen die nog een opleiding moeten krijgen en zelfstandig gaan denken. Ook zegt art 29 dat een huwelijk in Nederland nooit kan worden voltrokken als men jonger is dan 15 jaar en dat is eigenlijk ook al te jong. De tweede kamer heeft al een wijziging van het BW aangenomen om migratie van die kind vrouwen tegen te gaan en dat gaat dit jaar nog naar de eerste kamer. Maar in het huidige BW 10 staat onder art 6 en art 32 dat vreemd recht niet toegepast wordt als dat kennelijk onverenigbaar is met openbare orde (pedofilie en onrust daaromtrent). Welnu dat is ons inziens hier het geval. Men kan dat kind huwelijk niet ontbinden, maar men kan nu al verbieden dat kind vrouwen emigreren naar Nederland toe. Als men daar tegen wil procederen moet men dat vooral doen, tegen die tijd is de nieuwe wet van toepassing. Is er ook niet een rechtsongelijkheid in het geding? Het zelfde probleem speelt met polygamie. Ook dat is hier niet toegestaan.

Het is uiterst vreemd dat wij in nederland altijd zo meegaand zijn met wetten, regels en gebruiken van derde landen, die kennelijk volledig tegen ons rechtsgevoel ingaan en de openbare orde kunnen verstoren. Iedere gast past zich aan het gastland aan en dat geldt dus ook voor moslims. Zo passen wij ons ook aan in moslim landen met vrouwen met hoofdbedekking e.d.

De regering zou nu al kunnen optreden tegen immigratie van een kind vrouw onder de 15 jaar. De redenen zijn pedofilie is ten strengste verboden en leidt tot veel ophef in de samenleving en verstoort de openbare orde. Nederland mag best wat meer op zijn strepen gaan staan. Als de oudere man toch zijn kind vrouw wil behouden, moet dat in een ander land. Jammer dan voor de arbeidsmigrant. K.C. Trots op Nederland (TROTS)

Zie ook: http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onze-vier-prioriteiten/bescherming/kindhuwelijken/

en: https://www.plannederland.nl/resultaten/verslagen/de-strijd-tegen-kindhuwelijken

en ook: http://www.trouw.nl/tr/nl/6847/Elma-Drayer/article/detail/3667297/2014/06/05/Inderdaad-waarom-nemen-wij-kindbruidjes-niet-in-bescherming.dhtml (Red.)