Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Toekomst van energiemarktenDe energiemarkten ontwikkelen zich snel door veranderend aanbod en vraag naar energieproducten. Op dit moment is er een klein overschot aan energieproducten (m.n. olie) waardoor de prijs laag is, maar zodra er weer een tekort aan energieproducten is zal de prijs weer snel stijgen. Iedereen stemt zijn energiegebruik op het laten draaien van de apparatuur thuis en het rijden van een auto en niet af op de prijs. Bij een gering tekort in aanbod zal de prijs snel stijgen; binnen een jaar tot ver boven US$ 50 per barrel richting 80-100.

De totale wereldvraag naar energie zal echter met slechts 0,7% per jaar toenemen, omdat de twee grote consumenten de EU en de VS hun energievraag zien dalen en die van de rest van de wereld (bijv. China, India) zal stijgen. De extra nieuwe capaciteit in energieproductie zal vooral bij zon- en windenergie liggen dankzij subsidies. Het wereldwijde gebruik van fossiele brandstoffen zal in 2050 dalen van 82% tot 74% van het totaal aan energiegebruik. Het gebruik van gas zal echter harder stijgen dan het totaal aan energie en wel met 1,4% per jaar. Gas stoot tweemaal minder CO2 uit bij verbranden dan kolen. Steenkool zal in 2025 zijn wereldwijde consumptiepiek hebben. Het is niet voor niets dat Shell ingezet heeft op gas. De groei van olie zal dalen tot 0,4% per jaar, maar de chemische industrie zal wel meer olie afnemen, omdat er nog groei zit in diverse chemische producten. Bio-based chemie heeft nog een lange adem, mede omdat de omzetting van die grondstof (bijv. suiker of cellulose/hout) voor de meeste chemische producten nog te duur is.

Kernenergie staat onder druk vanwege enkele ongelukken en angst. Maar er is een langjarige ontwikkeling naar Thoriumreactoren die geen langlevend radioactief afval produceren. Thorium is een veel voorkomend element op aarde.

Pas na 2035 zal de CO2 emissie uit energieproductie gaan dalen. De totale energieproductie is wereldwijd dermate groot dat het zeer veel tijd en investeringen vraagt omdat om te zetten naar andere energievormen. De bouw van een energiecentrale vergt vele jaren en kost vele miljarden euro en er staan wereldwijd vele duizenden centrales. De wereldwijde energieproductie is net een grote tanker die van koers moet veranderen.

Verder moet er een betaalbare oplossing komen voor energieopslag, omdat zon en wind beide niet de hele dag beschikbaar zijn als bron, anders moeten gasgestookte centrales open blijven als back-up. Meer isolatie van huizen en apparatuur geeft de snelste energiebezuiniging.

Het kost dus nog vele tientallen jaren en duizenden miljarden euro aleer fossiele brandstoffen grotendeels vervangen zijn door alternatieven. Een nog snellere overgang kost de consument nog meer extra geld aan energie of belastinggeld van de staat en is dat nu wel nodig? Het is in het licht van bovenstaande ontwikkelingen absurd om nieuwe miljarden kostende kolencentrales in Nederland nu al weer te sluiten. De bijdrage van de Nederlandse energieproductie aan de wereldwijde CO2 emissie is verwaarloosbaar klein.

De informatie is mede gebaseerd op een artikel van Mckinsey en Company.

Kenniscentrum Trots op Nederland