Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Associatieverdrag of handelsverdrag met OekraineAssociatieverdrag of handelsverdrag met Oekraïne. Als België en Nederland willen fuseren tot één staat, moet uiteindelijk de bevolking van beide landen dat goedkeuren via referendum of verkiezing. De regeringen en parlementen mogen alles voorbereiden. Het mandaat van het parlement zou niet zover mogen gaan dat zij dat voor de bevolking even beslissen.

Voor een uitbreiding van de EU moet hetzelfde gelden. Nu denken de nationale parlementen en het EU parlement dat zij daarover mogen beslissen, maar is dat wel terecht?

Een associatieverdrag met andere landen heeft tot doel handel en andere zaken te bespoedigen. Dat is goed voor beide economieën en de werkgelegenheid en dat moeten we toejuichen. In wezen is dit verdrag gewoon een handelsverdrag. Zulke samenwerkingen ontwikkelen zich vaak tot een hechtere band en dat is goed in een wereld van agressie. Echter de EU organisatie is eigengereid en streeft naar toetreding tot de EU. Zo had Griekenland niet bij de EU gemogen zo blijkt nu achteraf. De politici van destijds hebben de risico´s verzwegen en hun politieke wil doorgedrukt.

F. Timmermans, vice-president Europese Commissie, zegt dat het voortbestaan van de EU op het spel staat als de immigratie niet wordt opgelost, terwijl de eurocrisis nauwelijks beheersbaar bleek. De EU instituties zijn te zwak om al die problemen aan te pakken en met verdere uitbreiding verzwakken we de huidige EU. Ook de Britse wensen over de EU constituties zijn belangrijk.

Oekraïne is een groot land tegen de onderbuik van de het oude Sovjet imperium. Het ligt in een geopolitiek onstabiel gebied. Een associatieverdrag met Oekraïne mag nu niet leiden tot besprekingen over lidmaatschap van de EU zonder goedkeuring van de bevolking. Het woord associatie schept verwachtingen van verregaande samenwerking. Maak van dit verdrag een handelsverdrag?

Trots op Nederland is daarom tegen dit associatieverdrag omdat het niet mag leiden tot besprekingen over lidmaatschap. Een handelsverdrag met Oekraïne zou volstaan, want die heeft de EU al met veel landen.

Kenniscentrum Trots op Nederland

Harry G Bakker