Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Alarmerende onzin in de NRCDe NRC van 9 aug schrijft op pag. 19 dat er een onderzoek is geweest door wetenschappers die vinden dat er meer potentieel gevaarlijke bacteriën (Vibrio soorten) in de Noordzee voorkomen. Zelfs zouden er meer gevallen met een dodelijke afloop zijn. Er is echter een piek in hun bevindingen rond 2000 en dat hangt samen met een piek in de opwarming van de Noordzee. U begrijpt het al. De opwarming van de aarde is de oorzaak.

Het RIVM Nederlands gerenommeerd instituut voor dit soort analyses en Koninklijk Instituut voor onderzoek van de Zee (NIOZ) plaatsen beide kanttekeningen bij de constateringen. Het RIVM ziet geen toename van Vibrio infecties en NIOZ zegt terecht dat er meer factoren zijn zoals vervuiling van de zee want dat geeft meer voedselrijk water, dus meer bacteriën (eutrofiering). Dit speelt in veel Europese kunstwateren een rol.

De onderzoekers met het alarmerende bericht geven toe dat ze vervuiling niet hebben onderzocht, waardoor hun bevindingen op losse schroeven staan. Verbazingwekkend dat de NRC dit bericht groot weergeeft. Maar dat is een gevolg van het wijdverbreide geloof dat de opwarming van de aarde door menselijke CO2 uitstoot komt en voor allerlei effecten zou zorgen in de natuur. Dit is nog steeds niet wetenschappelijk onomstreden bewezen, maar wordt vooral door linkse politici en kranten als bewezen aangenomen. Daardoor worden allerlei extreem dure maatregelen in gang gezet die achteraf misschien wel niet zo nodig waren. Tenslotte komt er weer een ijstijd aan, net als in het verleden.

De NRC past met dit alarmerende bericht te weinig zelfcensuur toe, een beetje dom.

Kenniscentrum Trots op Nederland

Dr. Ir. Harry G. Bakker