Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Geen steun aan terrorismeSteun verlenen aan het voortbestaan van activiteiten van terroristische organisaties is in Nederland bij wet verboden. Daaronder verstaat men o.m. werving van leden, aansporen tot deelname aan strijd.

De van lijst van terroristische organisaties wordt opgemaakt door NCTV, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De EU en de VN geven regelmatig aan welke organisatie terroristisch is. De minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten, VVD, stelt dat iedereen een bijeenkomst mag organiseren. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, net als persvrijheid. Maar waarom moeten we nu demonstraties voor terroristische organisaties tolereren? In Den Haag is dat gebeurd en dat is onbegrijpelijk. Burgemeester van Aartsen, VVD, heeft het recht om demonstraties te verbieden als de veiligheid of openbare orde in het geding is. Welnu de politie moest hard optreden om demonstranten uit elkaar te houden.

Erger nog steun via een demonstratie moet worden uitgelegd als directe steun en reclame en daarmee ondersteuning van de werving voor die terroristische organisatie, dat zou dus strafbaar moeten zijn.


De burgemeester moet dan ook de politie opdracht geven de demonstranten op te pakken en te laten berechten. Als de rechter dat toch niet strafbaar acht, moet de 2de kamer of de minister de wet aanscherpen waardoor alle steun aan terrorisme niet meer toelaatbaar en strafbaar wordt.
De VVD is blijkbaar te tolerant.
Alle activiteiten die terrorisme bevorderen moeten verboden zijn.

Kenniscentrum Trots op Nederland (TROTS)