Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Uber en andere initiatievenÜber en andere initiatieven
Vernieuwing en digitalisering bieden kansen voor burgers op een goedkoper aanbod van diensten en voor bedrijven op nieuwe business modellen. Het spreekt voor zich dat de overheid er voor zorgt dat de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van diensten geborgd blijft, voor zover dat een taak van de overheid is. Zo is het denkbaar dat taxi diensten alleen mogen worden aangeboden door particulieren die duidelijk herkenbaar zijn aan de auto en de persoon om misbruik te voorkomen. Verder kan de overheid additioneel eisen stellen aan de kwaliteit van de auto, het aantal zitplaatsen in de wagen als het afrekensysteem. De vraag is ook of deze prive taxi´s dan gebruik mogen gaan maken van speciale taxibanen op wegen en taxi standplaatsen. Is het klanten opnemen op straat toegestaan of moet alles via de app en de mobiele telefoon? Dit moet bekend zijn om misbruik te voorkomen.

In Singapore is het über systeem ingevoerd naast de gewone taxibedrijven en zijn chauffeurs soms bezig als prive chauffeur via über en soms via het taxibedrijf. Na een aanroep op de app komt er meestal binnen 5 minuten een taxi voorrijden die zonder omhaal zijn dienst keurig uitvoert, geen discussie over fooi etc.. En het werkt tot grote tevredenheid van het publiek.

Ook op andere markten kan men met apps andere diensten aanbieden in concurrentie met bestaande diensten. Dat is normaal in de wereld en bestaande diensten kunnen maar beter meegaan met hun kansen om hun service te verbeteren dan conservatief tegen te liggen.

Trost op Nederland is het dus eens met minister Kamp om dit beter te onderzoeken, want vernieuwing moet je altijd een kans geven. Laat de minister ervaringen als in bijv. Singapore meenemen in zijn onderzoek.

Kenniscentrum (Wetenschappelijk Bureau) Trots op Nederland