Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Politieoptreden in opspraakWaarom komt politie optreden toch steeds weer in opspraak de laatste tijd. Er zijn een aantal gebeurtenissen geweest waar de pers met name en soms ook het publiek vraagtekens plaatsen of het optreden wel terecht, dan wel evenwichtig, dan wel proportioneel was. Zeker die vragen mag en moet men stellen en van een getraind politieman mag je verwachten dat hij beheerst en kordaat optreedt.

Dat het af en toe misgaat is vreselijk betreurenswaardig voor het slachtoffer en voor de agent, als ook voor de politie als geheel en voor de maatschappij. Maar laten we niet vergeten dat de politie in Nederland de juiste bedoeling heeft om recht te doen aan onveilige situaties en dat agenten dan soms in een fractie van een seconde moeten handelen. Helaas lopen er steeds meer mensen rond die menen dat ze politie mogen provoceren en zelfs met geweld mogen bedreigen. Respect ontbreekt.

Vroeger had men wel respect voor de politie en in Frankrijk en Duitsland is dat ook nog wel zo. Maar in Nederland is het een gewoonte om alle eventuele misstanden breed uit te meten. Dat heeft ook te maken met de aloude achterdocht die in linkse kringen (dus vaak ook de pers) bestaat tegen het machtsmonopolie van politie. Verder is men belust op sensatie en zo´n incident is dan smullen.

De veiligheid is echter niet gebaat bij dit soort sensatie van de pers, want de agenten worden schichtig aangepakt te worden, zeker als af en toe een rechter een uitspraak doet waar men van schrikt. Straks loopt een agent een blokje om als er een incident is en dan is de openbare veiligheid in het geding en dat moeten we vermijden.

De opleiding en training van agenten moet op maat zijn, de leiding van de politie moet vierkant achter zijn mensen staan. De pers zou wat meer waardering kunnen hebben voor het moeilijke werk van politie en bedenken dat het bijna altijd wel goed gaat. Tenslotte worden overal fouten gemaakt met soms dodelijke afloop. De politie verdient onze waardering en dat moeten we uitdragen. Een taak voor de leiding, de overheid en de pers kan daar goed bij helpen. Uiteraard moet de beloning voor hun moedige werk op peil zijn.

Trots op Nederland is ook trots op onze politie.

Kenniscentrum Trots op Nederland

Harry G Bakker