Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Islam opleidingen in Rotterdam weren ja en neeIslam opleidingen in Rotterdam weren, ja en nee?
De aankoop van een schoolpand in Rotterdam door een organisatie die het salafisme, een vorm van de islam, wil verspreiden en onderwijzen roept vele vragen op. Het salafisme wordt vooral vanuit Saoedi Arabië en Qatar verspreid over de wereld met behulp van veel geld, verkregen uit de verkoop van olie aan het westen. Het salafisme, een strenge leer van de islam, kan helaas uitlokken tot geweld en terreur. Dit is in Nederland echter verboden. Nu is de aankoop van een pand door een buitenlandse stichting niet te verbieden, maar wel is een school vergunning plichtig door de gemeente. Ook is het lesgeven controleerbaar door de inspectie van onderwijs. Art 23 van de grondwet zegt vrijheid van godsdienst, net als bij het christelijk onderwijs, maar er zijn grenzen. Het preken en lesgeven in een vreemde taal is vreemd binnen de Nederlandse wetgeving en cultuur. Daarnaast zijn de politie en de AIVD bevoegd om controle uit te oefenen op activiteiten die aanzetten tot haat en terreur.

Daarom stelt Trots het  volgende voor:

De AIVD actief gaat monitoren wat er verteld en onderwezen wordt, door bandopname en controle van de gesproken en geschreven tekst. De AIVD is regelmatig aanwezig bij lessen in die school. Lesgeven in het Arabisch wordt beperkt tot een enkele hoge uitzondering en de regel is lesgeven in het Nederlands. Imams uit het buitenland moeten een screening van de AIVD ondergaan om te bepalen of ze toegelaten kunnen worden. De doelstellingen van de school dienen te voldoen aan de, door de overheid opgelegde, onderwijswetten.
Het dragen van gezicht bedekkende kleding op het schoolterrein is verboden om aanstoot te vermijden. De school past zich aan de Nederlandse normen en waarden aan en verklaart onze seculiere samenleving volledig te accepteren en die niet te willen aanpassen aan andere normen; er is geen plaats voor bijv. de sharia.
Het omroepen van teksten in het Arabisch of een andere taal via een luidspreker wordt verboden. Het uitdragen van de Arabische cultuur in de school dient geen doel in de Nederlandse samenleving en vraagt nadere toelichting.

Uiteraard zijn soortgelijke eisen zo nodig ook te stellen aan onderwijsvormen van andere religies om gelijke behandeling te verkrijgen.

Kenniscentrum trots op Nederland.