Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Geen burger lijkt eraan te ontkomen"Geen burger van dit land lijkt te ontkomen aan de terreur van allochtone afkomst zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Wanneer worden de feiten eens onder ogen gezien zonder dat deze als discriminerend worden bestempeld? Aldus de landelijk woordvoerder van Trots op Nederland.

De CBS cijfers liegen er niet om en dus wordt het eens tijd dat de overheid van zich laat horen.

Trots op Nederland pleit dan ook in gemeenteraden voor tuig internaten en werkkampen waar deze jeugdcriminelen opgesloten worden en verplicht te werken om de gemaakte kosten terug te betalen aan de desbetreffende gemeente waar het `´crimineeltje`´ zich heeft misdragen. Vooralsnog draait de Nederlandse burger op voor de gemaakte kosten.

Daarnaast krijgen de raddraaiers verplicht les in wat de Nederlandse normen en waarden zijn. Tenslotte krijgen ze, mochten zij weer in de fout gaan, een verdubbeling van de strafmaat opgelegd krijgen zodat zij van te voren weten wat de consequenties zullen zijn.
Indien de gemeenten te maken hebben met zeer jeugdige crimineeltjes kan er een extra strafmaat uitgevoerd worden naar de ouders door bijv. het korten op de kinderbijslag of een boete. Uiteraard blijft de strafwet van toepassing op echte criminelen.

Problemen moeten bij naam opgenoemd kunnen worden maar wel benadrukken wij dat mensen te allen tijde beoordeeld moeten worden op hun gedrag en niet op hun geloof, afkomst, of huidskleur.

 Kenniscentrum Trots op Nederland (TROTS)