Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Nieuwe duurzame doelen van Verenigde Naties - ontwikkelingshulpDe VN heeft in haar ijver een hele set nieuwe duurzame doelen voor de wereld geformuleerd en die worden nu door de regeringsleiders in New York ondertekend. De doelen zijn allemaal als intentie opgeschreven. Bijvoorbeeld we moeten de armoede uit de wereld helpen of we moeten vrede op aarde nastreven of we moeten onze grondstoffen goed gebruiken, uitputting voorkomen en hergebruiken of we moeten klimaatverandering beperken. Het zijn 17 hoofddoelen met vele subdoelen. Zie voor details: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

De kosten worden door de Wereldbank geraamd op US$ 7.000 mld. over 15 jaar wereldwijd. Als de EU daarvan 1/3 deel zou moeten betalen wordt dat € 140 mld. per jaar (dat is 1,4% van het BBP van de EU). De groei van de EU is ongeveer 1% zodat deze doelen de groei volledig zouden opslokken. Bovendien zijn vele doelen sterk kostenverhogend, zodat we met een negatieve groei blijven zitten. De vraag is dan ook of dit wel een realistisch plan is? Gelukkig zijn het maar intenties, maar sommigen verwarren dat al met contractuele afspraken.

Vele van die doelstellingen zijn zeer nobel en veel ervan kunnen we onderschrijven. Maar ze zijn evenzeer zo hoog gegrepen dat ze bijna politiek, sociaal, technisch en financieel onhaalbaar zijn zeker in de komende 15 jaar. Men schrijft niets over de machtsverhoudingen in de wereld en de voortdurende oorlogen daaruit voortkomend. Men praat ook niet over diverse religies die met elkaar strijden om wie de beste dogma´s verkondigd met alle gevolgen van dien. Ook wordt terrorisme bestrijding niet vermeld. Men zegt eigenlijk alleen ban oorlogen uit, maar dat is toch niets nieuws. Men heeft geen visie op de problemen in de farmaceutische hoek met nieuwe ziektes en te weinig nieuwe antibiotica.

Oxfam Novib heeft in een commentaar in de NRC geschreven dat de doelen uitnodigen om ontwikkelingshulp op de norm 0,7% van BBP te brengen. Dat staat helemaal niet in de doelen van de VN en is dus misleidend en Oxfam zorgt daarmee alleen voor zichzelf. Het is genoegzaam bekend dat klassieke ontwikkelingshulp tot meer intrinsieke armoede en afhankelijkheid leidt, naast lokale corruptie en mismanagement van NGO´s. Het enige wat zou kunnen werken is de zelfredzaamheid van de mens bevorderen en onderwijs naar behoefte van regio. Bovendien als de doelen van de VN wel gehaald worden via andere wegen, moet een organisatie als Oxfam Novib over enige tijd ook niet meer nodig zijn, wat een ironie.

Trots op Nederland wil ontwikkelingssamenwerking/hulp zoveel mogelijk afbouwen, wel blijft noodhulp noodzakelijk en wellicht kan gericht regionaal onderwijs de zelfredzaamheid bevorderen. De doelen van de VN moeten we zien als intentieverklaring voor een lange termijn zonder grote verwachtingen. Laat de VN nu een set concrete doelen formuleren, die wel haalbaar zijn in 15 jaar.

Kenniscentrum Trots op Nederland