Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Massa-immigratie volledig indammenDe massa-immigratie dient volledig ingedamd te worden!! De grote vluchtelingenstroom is voor ieder land een probleem. De uitspraak “Wir schaffen das”, wordt gelogenstraft door de ellende van de laatste weken na Keulen en in vele andere Europese steden. Zeker niet elke asielzoeker of migrant brengt ellende, maar een bepaalde te grote groep wel. Zeker als we toelaten dat mannen alleen komen, waar zijn de vrouwen en meisjes dan, zitten die veilig te wachten in de kampen tot de mannen zeggen kom ook maar? In Zweden maakt men zich zorgen over het grote overaanbod van mannen en sommige landen eisen alleen gezinnen op te nemen. De opvoeding van die jongens in islamcultuur ten opzichte van vrouwen wijkt wezenlijk af van het vrije west Europa! Waarom moeten we onze vrouwen en meisjes blootstellen aan deze schandalige praktijken?

Het systeem in de VS is best goed, daar wordt bij intrede geëist te zweren op de grondwet en regels van de VS, los van religie. Dat zou bij ons ook zo moeten. Natuurlijk moet men snel beslissen over een verblijfsvergunning en moet de asielzoeker volledig meewerken. Natuurlijk moet de asielzoeker dankbaar zijn dat hij geholpen wordt en dat men eisen gaat stellen aan accommodatie en eten gaat te ver. Nederlands moet men leren. Aan meer moskeeën, betaald door rijke Arabische staten, hebben we geen behoefte.

Een migrant/asielzoeker die crimineel gedrag vertoont heeft geen recht op verblijf in Nederland, dient gestraft te worden en verspeelt recht op asiel, dus uitzetten. De stroom vluchtelingen wordt alleen maar groter door de grote oorlogsellende in het Midden Oosten. Daarom zijn veilige kampen in de regio, zoals omliggende landen incl. Saoedi Arabië en de rijke oliestaten nodig. Dat zijn landen met islam, zelfde klimaat, voedingspatronen en gewoonten. Dat is beter dan in het koude christelijke Zweden of Duitsland. Het regime in Syrië en de macht van IS zullen eens ophouden en dan kan men snel terug naar eigen land. Het is ondenkbaar dat we in het westen de hele bevolking van Irak, Syrië en Somalië, te samen meer dan 60 mln. mensen opnemen. Dat moet ter plekke geregeld worden incl. beveiliging, scholing, voeding en beperkte economische activiteit. De EU grenzen moeten snel veel meer gesloten worden, het kan niet anders, zie ook het artikel van F. Bolkestein in de NRC van 2 jan 2016. Marokkanen die via Turkije naar de EU vluchten kunnen rechtsreeks terug naar Marokko, gebeurt dat ook?

De EU commissie is veel te zwak bezig om wat te regelen en het is niet te verwachten dat Premier Rutte als EU voorzitter dat even verandert. De Commissie-voorzitter Juncker straalt geen gezag uit. Hij roept dat de migranten moeten worden herverdeeld, dat is een zwak teken van hem, terwijl F. Timmermans, vice-voorzitter EU commissie, zegt dat als we het migrantenprobleem niet oplossen het voortbestaan van de EU op het spel staat; een staatsman moet geen onheilsboodschappen uitspreken, die een 'selffulfilling prophecy' kunnen worden.

Wetenschappelijk Bureau (K.C.) Trots op Nederland