Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Opkopen van staatsobligaties is economisch en politiek slechtOpkopen van staatsobligaties is economisch en politiek slecht. De Europese Centrale Bank heeft besloten tot het opkopen van staatsobligaties om de hoeveelheid geld in omloop te vergroten. 

Dit gebeurt door creatie van geld op de balans van de centrale banken om daarmee de obligaties op te kopen. De centrale banken hopen dat de banken die de obligaties verkopen daardoor meer geld in kas krijgen en meer en goedkoper kunnen uitlenen aan bedrijven. Maar de rente staat al zo laag, dus dat heeft niet veel zin. Erger is dat de landen die staatsobligaties verkopen kasgeld ontvangen, minder schulden krijgen en dan is saneren van de begroting van die landen minder urgent. Men zou zelfs meer kunnen uitgeven en opnieuw gaan lenen, waardoor het schuldprobleem weer toeneemt. De politici van die landen kunnen achterovergaan leunen. Daarmee worden de problemen met de staatsbegroting en de schulden niet opgelost en over enige tijd zijn we even ver. 

Het is het laatste instrument dat de ECB ter beschikking heeft en het is de vraag of dit de oplossing is voor de huidige problemen in de Europese economie. Het gaat om een extreem groot bedrag van ruim 1100 miljard euro aan nieuw geld. Trots vindt deze actie van de ECB dan ook onverstandig. 

Het besluit blijft binnen het monetaire mandaat van de ECB. Iedere nationale centrale bank, in Nederland, De Nederlandse Bank, zal eigen nationale obligaties kopen ter waarde van de standaard verdeelsleutel, waardoor de risicopositie van de ECB niet vergroot wordt. Hiermee is gelukkig voorkomen dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor de schulden van andere landen. 

Er is een zeer dringende opdracht aan politici van de euro-lidstaten om zich strak aan de begrotingsafspraken te houden en hervormingen door te voeren. Dat is de enige manier waarop Europa tot echte groei kan komen. Monetaire financiering is niet de oplossing. Gelukkig draaien enkele Euro landen redelijk goed maar met name de grote landen Frankrijk en Italië moeten sterk verbeteren. Dit probleem in de eurozone is nog steeds niet opgelost. De politici aarzelen te veel om nu eens krachtig in te grijpen en bedenken steeds weer lapmiddelen, als politieke unie, bankunie, uitgeven van eurobonds en nu weer quantitatieve easing (QE) wat ongeveer gelijk staat aan monetair geld bij drukken.

 

Begrotingen van landen moeten afdwingbaar in het zelfde keurslijf lopen, dat hoeft niet altijd maximaal 3% tekort te zijn, maar wel allemaal het zelfde, anders financieren de landen die hun zaak op orde hebben de landen met een slecht beheer. In Griekenland is het volledig uit de hand gelopen door slecht beleid van regering, de politici. De bevolking leidt nu ernstig met armoede en werkloosheid. Het is dan ook begrijpelijk dat anti Europa partijen gaan winnen, zoals in Griekenland en straks wellicht Spanje. De oorzaak van de tekorten komt grotendeels door beleid van de politici en de bevolking kan er weinig aan doen. Ook in Brussel doet men te weinig aan de echte oplossing, zoals regels verminderen, belastingen omlaag en tegelijk bij de overheid zelf bezuinigen; dat zal een flinke verlichting geven.

Kenniscentrum Trots op Nederland (TROTS)