Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Ziektekosten premie - eigen risico en zorgtoeslagZiektekosten premie, eigen risico en zorgtoeslag.
De ziektekosten premie is hoog, maar zonder verzekering kan men niet. Voor elke € 100 meer eigen risico daalt de premie met € 50 per jaar. Het eigen risico kan tussen € 375 tot € 875 vrij gekozen worden. Een extra eigen risico van € 500 geeft een € 250 lagere jaarpremie. Maar bij ziektekosten moet men € 250 (500-250) plus het normale eigen risico ad €375, dus € 625 wel achter de hand hebben. Dat is voor sommigen niet op te brengen en dan is een laag eigen risico gewenst.

Maar voor mensen die een klein spaarpotje kunnen maken is een hoog eigen risico voordelig, mits men niet te veel ziek is. Alle premie inkomsten zijn voor de verzekeringsmaatschappij een bijdrage aan de winst mits men niet ziek is en die winst kan men deels in eigen hand houden door wat meer risico te nemen.

Trots Nederland heeft voorgesteld aan minister Edith Schippers om het vrijwillige eigen risico verder te verhogen om het voordeel voor mensen te vergroten als men dan aankan. De minister was het met deze suggestie wel eens.

Maar het ministerie vond een bezwaar. Er bestaat ook een zorgtoeslag voor alleenstaande mensen met een inkomen tussen € 19.000 tot € 27.000. Deze zorgtoeslag begint bij € 996 per jaar voor een alleenstaande bij € 19.000 inkomen per jaar en daalt tot € 24 per jaar bij € 27.000, (wat een administratiekosten voor zo´n laag bedrag). De zorgtoeslag is bijv. hoger dan de ziektekostenpremie bij een inkomen van € 19.000 vanaf een eigen risico van € 575, waardoor die persoon geld toe krijgt als die niet ziek is. Dat is niet de bedoeling van de zorgtoeslag. Voor personen met een partner gelden andere bedragen.

De optie om het eigen risico voor diegenen die dat willen vrijwillig te verhogen wordt door een zorgtoeslagregeling geblokkeerd. Een oplossing is: de zorgtoeslag mag nooit meer bedragen dan de zorgpremie.

Kenniscentrum Trots op Nederland.