Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Handen schudden is normaalToen Rita Verdonk als minister geen hand kreeg van een imam veroorzaakte dat de nodige ophef. Waarom zou een iman een vrouw geen hand mogen geven? Nederland is een seculiere staat en een minister behoort tot het hoogste gezag. Het is dan normaal als ook een geestelijke respect toont en dus een hand geeft. Als hij dat niet wil moet hij wegblijven en niet de provocatie aangaan. Nu is er recent een islamitische GGD medewerkster die een mannelijke patiënt een hand weigerde te geven. De GGD directie heeft haar dat toegestaan. Dat is discriminatie en de wereld op zijn kop.

In de hele wereld van Azië tot Afrika en in het westen is handen schudden normaal bij begroeten. Het geeft daarna het gevoel we hebben weer kennis gemaakt en gaan nu samen wat praten. Dat een kleinere groep islamitische mensen (dus lang niet alle islamieten) dat niet willen uit geloofsovertuiging met mensen van het andere geslacht is hun keuze. In hun land of huis moet men dat respecteren. Als deze mensen in de rest van wereld zijn zou men de andere gewoonten van dat land moeten respecteren. Zeker als ze als gastarbeider of vluchteling in het westen gekomen zijn. Of men in ons land geboren is doet dan niet ter zake. In de openbare ruimte gelden onze normen en waarden. Punt. Als wij in hun land verkeren passen we ons ook aan met bedekkende kleding en gedrag.

Bovendien vertelde een arts dat het geven van een hand ook medische informatie geeft, zoals koud of warm, trillen, zenuwen, etc. en een GGD medewerkster zou dat moeten ervaren. Het is daarom onbegrijpelijk dat de GGD directie deze discriminatie toestaat. Het is onaanvaardbaar als oud- gastarbeiders of oud-vluchtelingen hun gewoonten opdringen aan ons. Men is hier meestal  als gast begonnen en dan is aanpassen normaal; zeker als men een openbare functie heeft in de openbare ruimte.

zie jurofoon: https://www.jurofoon.nl/nieuws/7843-ggd-medewerkster-mag-hand-niet-weigeren