Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Persbericht hoofdbestuur royeert gehele fractie TROTS SpijkenissHoofdbestuur royeert gehele fractie TROTS Spijkenisse: Vanmorgen is het hoofdbestuur van Trots op Nederland bijeen gekomen vanwege de ontstane situatie intern bij TROTS Spijkenisse.

Na twee stemmingen is er unaniem gekozen de gehele fractie TROTS Spijkenisse per direct te royeren. Op argumenten en aantijgingen waarom willen wij als bestuur niet ingaan, wel betreuren we dat wij dat deze stap hebben moeten zetten.

TROTS Spijkenisse is al maanden voor de herindelingsverkiezingen bezig geweest een eigen lokale partij te realiseren. Zo veranderde TROTS Spijkenisse net voor de herindelingsverkiezingen opeens van logo, na 4 jaar het huidige vertrouwde Trots op Nederland logo te hebben gebruikt. Hierdoor kregen wij al enig vermoeden dat er iets speelde binnen de "achterkamertjes" van deze fractie.

Wij, Trots op Nederland, staan voor open en eerlijke politiek waar de burger centraal staat en we distantiëren ons van eigenbelang in de politiek.

TROTS Spijkenisse had nooit de herindelingsverkiezingen in mogen gaan onder de naam TROTS Spijkenisse, maar dat had onder hun nieuwe lokale naam moeten gebeuren. Het was eigenbelang dit niet te doen, omdat de naam TROTS Spijkenisse al 4 jaar naamsbekendheid had opgebouwd en daardoor meer kans had op zetels en behoud van raadsbaan.

Unaniem vindt het hoofdbestuur dat het misleiden van de stemgerechtigde burger ten sterkste veroordeeld dient te worden. Het hoofdbestuur wil hier geen enkele verantwoording voor dragen en distantieert zich dan ook van deze misleiding.

Wij hopen dat de inwoners van Nissewaard door deze misleiding het vertrouwen in de "lokale" politiek niet gaan verliezen. Wij wensen onze oud-fractie desondanks veel succes de komende tijd, want er is nog een hoop lokaal politiek werk te verzetten, maar niet meer onder de naam TROTS, want deze staat voor openheid, eerlijkheid en vertrouwen naar de burger.

Rob van der Zee voorzitter hoofdbestuur Trots op Nederland (TROTS)