Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Vrijheid van meningsuitingMensen, politici en de pers moeten in alle vrijheid kunnen spreken, schrijven of tekenen. In Nederland is geen plaats voor mensen die zich tegen onze vrijheden keren.

Het beledigen van groepen mensen moet niet bij wet verboden zijn of resulteren in een moordaanslag. Als men iemand beledigt kan die persoon zich verdedigen en zelfs een tegenzet doen. Wie kaast kan de bal verwachten.

Het niet respecteren van de vrijheid van meningsuiting geeft aan welk vlees we in de kuip hebben en daarmee stellen deze personen zich buiten de maatschappij en zijn zij niet langer welkom in Nederland.

Een uitspraak als minder Marokkanen is niet handig en kan anders uitgelegd worden. Iedereen weet direct wie dit waarom zegt. Waarom zou de uitspraak strafbaar moeten zijn? En waar ligt de oplossing in deze uitspraak?

Nederland is al honderden jaren een land waar andersdenkenden terecht konden, zoals bijv. hugenoten, protestanten, Hongaren, Portugezen, zeelieden, kunstenaars, en wetenschappers. Met beperkte aantallen immigranten ten opzichte van de totale bevolking is dat verwerkbaar en zelfs gunstig voor economie, wetenschap en cultuur.

Iets anders is als die immigratie leidt tot een opgedrongen aanpassing van de Nederlandse cultuur, dat geeft grote spanningen. En terrorisme als gevolg van immigratie is volledig uit den boze.

Iedereen die in Nederland permanent gaat wonen, moet zich aanpassen en de Nederlandse taal gaan spreken. Je vraagt toch niet aan je gastheer of hij zich aanpast aan de gasten? Hoeveel cabaretiers vaak van linkse huize nemen niet de meest grove beledigingen en typeringen in hun mond zonder juridische consequenties. Maar als iemand te grof is, wordt hij vanzelf minder gevraagd.

Kortom Trots op NL vindt dat de vrijheid van meningsuiting een goed Nederlands cultuurgoed is en dat moet gewaarborgd blijven. Wij roepen dan ook iedere burger, autochtoon, allochtoon, christen, moslim of jood op om ons niet tegen elkaar te laten uitspelen door deze kleine groep tuig of terroristen. Zij kunnen eigenlijk beter definitief vertrekken uit dit land waar ze zich niet thuis voelen en laten we uitgaan van onze gezamenlijke maatschappelijke kracht en niet buigen!

J.W Muijs
Vice voorzitter - Landelijk woordvoerder Trots op NL