Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Voor- en vroegschoolse educatie - VVEHet is bij Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie verplicht dat gemeenten voor- en vroegschoolse educatie aanbieden aan kinderen van 2-6 jaar. Het gaat dan om rekenen, taal, sociaal emotionele ontwikkeling en taakgericht werken. Op zich lijken dit nuttige en goede doelen, maar…

Helaas is de effectiviteit van Voor- en Vroegtijdige Educatie tot nu toe niet aangetoond.  Sommige onderwijsdeskundigen vertellen dat het VVE moet verbeteren en we moeten meer monitoren. De onderwijsinspectie en anderen maken lijvige rapporten waar veel gemeten en besproken wordt en die zijn niet erg positief. En recent kwam er een deskundige op TV vertellen dat VVE eigenlijk volledig mislukt is en € 500 mln. per jaar kost. Er werd zelfs gezegd stop nu direct met VVE in deze vorm en een discussie in het parlement met staatssecretaris Dekker is nodig. Het belastinggeld kunnen we anders besteden.

Oud parlementariër Dijsselbloem, nu Minister van Financiën, heeft een uitgebreid parlementair onderzoek gedaan naar onderwijsvernieuwing  sinds de 90´er jaren, zie: http://www.parlement.com/9291000/d/svrapportonderwijs.pdf

 De conclusie was schrikbarend:

De overheid heeft haar kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit van het onderwijs, de afgelopen jaren ernstig verwaarloosd. Dat is de belangrijkste conclusie van de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de onderwijsvernieuwingen die sinds begin jaren negentig zijn doorgevoerd.

Onderwijsvernieuwing is desondanks nog steeds aan de gang. En gemeenten zijn bezig om het VVE nog meer te monitoren. Maar monitoren betekent onderzoeken of VVE werkt. Dat is wetenschappelijk onderzoek en geen taak voor basisscholen, peuterspeelzalen of gemeente ambtenaren. Dat kost te veel geld. Nieuwe onderwijs methoden moeten niet op grote schaal getest worden in het reguliere onderwijs.

Trots op Nederland beveelt gemeenten en de gemeenteraden aan het monitoren tot het wettelijk minimum te beperken. Trots wil eerst een goede evaluatie zoals Dijsselbloem destijds heeft gedaan over het nut van het huidige VVE en het huidige VVE in de ijskast zetten. 

Kenniscentrum Trots op Nederland