Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Zeteldiefstal in democratie



Een minimale kiesdrempel voor kleine partijen is zeer ondemocratisch, want hoe begin je dan een nieuwe beweging. Ooit zijn alle partijen begonnen met één zetel. Als we een kiesdrempel van 5% zouden hebben was D66 er nu niet meer geweest, want die had een aantal jaren geleden voor dat Pechthold lijsttrekker werd, slechts 3 zetels, dat is onder deze limiet. Die 5% is te beperkend. Toch is het onwenselijk dat er steeds maar meer eenmansfracties komen.

Helaas komt het vaak voor dat een lid van het parlement meent op zich zelf te moeten gaan of dat het lid uit de fractie wordt gezet. De wet zegt dat een parlementslid is gekozen op eigen naam. De stem is dus niet aan een partij toegekend. Zo kennen we vele voorbeelden van mensen die uit een fractie gestapt zijn, G. Wilders en R. Verdonk en recent J. Houwers uit de VVD. Ook andere partijen hebben er last van, zoals in 2014 de twee allochtone Nederlanders uit de PvdA.

Vele kandidaten komen niet op eigen kracht in parlement of provinciale staten of gemeenteraad, maar die krijgen hun zetel van het overschot aan stemmen op de nummer n van een lijst. Dat zijn dus stemmen op iemand anders van de partij en niet op de kandidaat. Het is dan ook vreemd dat als deze mensen de fractie verlaten ze hun zetel mogen meenemen, want het was geen stem op hen.

Zou het niet logischer en eerlijker zijn als een lid een fractie verlaat hij of zij alleen dan zijn zetel mag meenemen als die verkregen is door eigen stemmen, dus met minimaal het aantal stemmen van de kiesdeler. Als de persoon minder stemmen heeft dan de kiesdeler vervalt de zetel  aan de fractie via wie de zetel verkregen was, dat is toch logisch.

In het geval van R. Verdonk was zij goed voor 9 van de 22 zetels van de VVD en mag ze dus bij vertrek haar zetel meenemen, maar in het geval van J. Houwers is dat niet zo en zou hij zijn zetel moeten inleveren bij de VVD. Dat is een betere vorm van democratische vertegenwoordiging dan het huidige systeem waar versplintering en eigen belang een grote rol speelt. Laten we hopen dat de huidige politiek hier op inspeelt door wijziging van de kieswet.

 Harry G Bakker

kenniscentrum Trots op NL