Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Waterschap verkiezingenHet waterschap is te duur en te veel op afstand van controle door 2de kamer en de minister. Een waterschap is bij wet op afstand gezet van de rijks- en provincieoverheid. Het is een zelfstandig bestuursorgaan met eigen bestuur, gebouwen, faciliteiten en personeel. Maar waterschappen hebben een eigen parlement met getrapte vertegenwoordigers van diverse geledingen, zoals boeren, burgers, etc. Dat parlement moet bestuur en directie controleren. Daarmee onttrekt een waterschap zich volledig aan de 2de kamer, de minister of aan provinciale staten. Dit kost extra geld en is niet nodig.

Een waterschap heeft een belangrijke taak in de waterhuishouding in een land, dijken, afvoer van water, etc. Maar gemeenten en provincie hebben daar ook taken en het Rijk via Rijkswaterstaat. Het land is overgeorganiseerd. Trots wil dat de waterschappen hun zelfstandigheid gaan verliezen en opgaan in een centrale orgaan bijv. Rijkswaterstaat. Ook de provincie en de gemeenten zouden dan taken moeten afstaan. Dat brengt alles in een hand en voorkomt dubbele inspecties en overlegstructuren, doublures bij materieel en personeel.

Een ander probleem is dat controle door het parlement niet bestaat en dat er nogal goudgerande projecten worden uitgevoerd in naam van de veiligheid. Dat kan veel goedkoper.

Nu kan Rijkswaterstaat te groot worden door deze toevoeging en Rijkswaterstaat zelf is ook al zo´n zelfstandig bestuursorgaan waar door de complexiteit het parlement weinig grip op heeft. Zouden we die dienst dan niet splitsen in een rijksdienst voor waterzaken en een voor autowegen? Die twee zaken, water en wegen, hebben toch weinig met elkaar vandoen. De diensten zouden dan in het parlement verantwoording moeten afleggen over begroting en jaarverslag en de minister moet dat beleid verdedigen. Daarnaast hebben we ook een aparte dienst voor vervoer door de lucht.

Trots pleit dus voor eenvoudiger organisatie, afschaffing van waterschap parlement, goedkopere uitvoering en reorganisatie van de verschillenede diensten op gebied van waterbeheer. Dat kan niet in een keer, maar daar moeten we naar toe werken.

Kenniscentrum Trots op Nederland (TROTS)

Zie verder de wesite van de afdeling TROTS WaterschapHD