Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Heb ik nou gelijk of ben ik te Trots op mijn landHEB IK NOU GELIJK OF BEN IK TE TROTS OP MIJN LAND? 

LAREN - Het kabinet vindt het boerkaverbod van belang voor de dienstverlening van de overheid aan de burger en voor de veiligheid. Op straat mag de gezichtsbedekkende kleding nog wel, tot mijn grote verbazing vanmiddag. "In het onderwijs moet je elkaar in de ogen kunnen kijken. Als een moeder een kind komt ophalen op school, dan moet de leerkracht kunnen zien of het wel echt de moeder is en geen vreemde." Ook in bijvoorbeeld de rechtszaal mag geen boerka of nikab meer worden gedragen, want ook hier kijken wij elkaar aan. Het dragen van een boerka in de openbare ruimte moet voorkomen worden, ook vanwege onze veiligheid anno 2016, met de toenemende terreur. Het gezichtsbedekkende kledingstuk is een symbool van tweedeling en indirect een onderdrukking van de vrouw. Ze zetten zichzelf buiten de Nederlandse samenleving en weigeren mee te doen. Het belemmert emancipatie en de gelijkheid van de vrouw en is daarnaast een groot gevaar voor de Nederlandse cultuur, onze normen en waarden en eeuwenoude leefregels.
Daarnaast hoop ik dat dit kabinet zo snel mogelijk overgaat op een algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding, om zo een duidelijk signaal af te geven dat aanpassen in de Nederlandse maatschappij geen keuze is maar een plicht.

Jacob Muys, partijvoorzitter Trots op Nederland