Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Wiebeltax op energieStaatsecretaris Wiebes wil de belasting op aardgas verhogen met  5 ct/m3 en op elektriciteit verlagen met 2 ct/kWh. Dat geeft de staat een belasting voordeel, dat men wil teruggeven aan bedrijfsleven en alleenverdieners.

Maar hebben we niet een energiebeleid gekoppeld aan milieubeleid. Wat is nu het energie gebruik en milieu effect hiervan? Ware het niet beter de meest vervuilende energie bron, steenkool geeft tweemaal zoveel CO2 dan gas, zwaarder te belasten dan gas. Daarmee bereik je dat er vervanging van kolen door gas zal plaatsvinden. Energiemaatschappijen hebben daar baat bij om gascentrales open te houden. En dat laatste is nodig om de sterk variabele energieopbrengsten van wind- en zonne-energie op te vangen, want een gascentrale kun je snel op- en afregelen. Het schijnbare succes van de Duitse Energiewende door giga subsidies zorgt ervoor dat als het veel waait en de zon schijnt Duitsland zoveel energie produceert dat ze het bijna gratis aan Nederland leveren, want elektriciteit kan niet goedkoop op grote schaal opgeslagen worden. Mede daardoor wordt er in Nederland wel degelijk veel alternatieve energie gebruikt al is een deel uit import.

Door de Nederlandse gasprijs te koppelen aan olie en in de VS op grote schaal schaliegas geproduceerd wordt, worden goedkope kolen uit de VS massaal geïmporteerd en gebruikt. Door een giga subsidie op wind energie in Nederland via een suppletie van ca. 5-7 ct/kWh tot de prijs van fossiele energie kan windenergie overleven ten laste van de belastingbetaler. Vervanging van fossiele energie door alternatieve energie gaat bovendien erg langzaam (de hoge investeringen, bestaande installaties moeten wel afgeschreven kunnen worden, grote subsidie afhankelijkheid en onzekere houding van de overheid).

Het hele energie prijsgebouw staat daarmee volledig op zijn grondvesten te schudden en staatsecretaris Wiebes geeft er nog een verkeerde schop tegen. Is er dan geen rijksenergiebeleid meer? Wiebes had de belasting op kolengebruik moeten leggen i.p.v. op gas. Verder zal het goedkoper maken van elektriciteit het gebruik ervan stimuleren wat weer meer fossiele grondstoffen vereist, want alternatieve productie kan dat nog lang niet aan. Wat een rommelig beleid.

Wetenschappelijk Bureau Trots op Nederland (TROTS)