Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Belasting in box 3 wordt gewijzigd zoals Trots voorsteltBelasting in box 3 wordt gewijzigd, zoals Trots voorstelt

Trots kenniscentrum heeft in Oktober aan staatssecretaris Wiebes voorgesteld om het vaste fictieve rendement op vermogen van 4% te veranderen in een per jaar vast te stellen percentage verschillend voor diverse beleggingscategorieën, zoals spaargeld, obligaties, aandelen, etc. Over dit fictieve rendement wordt 30% belasting geheven. Een kwart van de huishoudens wordt belast onder box 3. In een eenvoudig rekenmodel heeft Trots aangetoond dat deze wijziging mogelijk is en voor de belastingbetaler veel reëler, omdat de afgelopen jaren er zelfs negatieve rendementen waren op beleggen en ook de huidige spaarrente veel lager is dan de fictieve 4%.

Het ministerie heeft ons op 1 dec. geantwoord dat de regering dat inderdaad van plan is. In de belasting voorstellen voor 2016 is dit ongeveer in de vorm zoals Trots voorstelde verwerkt. Men gaat dan uit van gemiddelde rendementen over een jaar dat twee jaar eerder ligt voor de diverse beleggingscategorieën, dit omdat de gegevens over een lopend jaar nog niet beschikbaar zijn.

Trots kenniscentrum is blij dat de regering in onze richting denkt.

Trots kenniscentrum