Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Instabiele EU na BrexitWaarom hebben Nigel Farrage en Boris Johnson zich teruggetrokken van leiderschap na hun kleine overwinning, of was het een spelletje? De UK is nu geografisch, politiek en economisch instabiel geworden, wat een grote invloed heeft elders in de EU. Desintegratie levert kleine landen en die hebben in de huidige wereld weinig invloed.

De verantwoordelijke EU leiders, Juncker, Schmidt en Tusk, claimen allemaal dat als de UK er uit wil dan moet dat snel gebeuren en definitief, waarom deze bijna rancuneuze opmerkingen? Hebben ze in Brussel niet begrepen wat er speelt onder de bevolking in de EU? In bijna alle landen zijn er bewegingen om de effectiviteit en rol van de EU aan de kaak te stellen, te veel centrale bemoeienis en niet democratisch genoeg. De Euro kan volledig instorten door ontbreken van begrotingsdiscipline in sommige landen en te weinig controle, de massa-immigratie had niet mogen gebeuren, de veiligheid (terrorisme en militair) staat op het spel. De leiding van de EU ligt bij de raad van regeringsleiders en niet bij de Europese Commissie ook al doen ze alsof. Waarom hebben we 28 commissarissen terwijl deze mensen niet meer dan de uitvoerende instantie zijn van de regeringsleiders. Zij zouden verantwoording moeten afleggen aan de regeringsleiders en die op hun beurt weer aan dat parlement. Kortom een Europese commissie van bijv. 8 ambtenaren, noem ze secretaris generaal,  is voldoende om het hele ambtenaren apparaat aan te sturen. De EU heeft dringend een sanering van taken en bevoegdheden nodig om het vertrouwen van het volk enigszins te herwinnen. Terug naar kerntaken.

Het Britse parlement kan beslissen de uitslag van het referendum te respecteren en daarvan te leren, maar de effecten van dat referendum zijn veel groter dan verwacht, nl. opsplitsing van de UK in 3 of 4 delen. De bevolking is niet goed voorgelicht over deze consequenties alsmede de economische gevolgen. Zeker nu de twee Brexiteers weglopen van hun verantwoordelijkheid is het erg redelijk als het parlement een bezinning vraagt alvorens art 50 in te roepen, eventueel nieuwe verkiezingen of referendum uitschrijft nu alle partijen in de UK leiderschap ontberen. Is voor majeure beslissingen niet een grotere meerderheid nodig net als bij grondwetherzieningen?

Kenniscentrum Trots op Nederland

Harry G. Bakker

 

*) Today = 24 juni 2016