Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Trots op wat we hebben bereiktHoe trots zijn niet-reformatorische mensen op Nederland? Op verschillende plaatsen is de partij Trots op Nederland actief. Die zouden het moeten weten. Of niet? Hoofdbestuurslid Harry Bakker: „Als je het wereldwijd bekijkt, hebben we het hier erg goed. Daar zouden we trots op moeten zijn.”

Bakker is sinds vorig jaar wethouder in Nuth. Het vorige college viel uit elkaar door meningsverschillen over de ophanden zijnde fusie van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen. Toen werd de 73-jarige inwoner van Nuth gevraagd om wethouder te worden. Voor de partij die al acht jaar in de raad van de Limburgse plaats is vertegenwoordigd en waarvoor hij als lid van het hoofdbestuur in de wijde omgeving de zaken coördineert. „Rita Verdonk ken ik nog uit mijn VVD-tijd. Zij vroeg me indertijd voor de nieuwe partij wat te doen.” De naam Trots op Nederland viel aanvankelijk niet zo in de smaak, geeft Bakker aan. „Velen vonden het maar een belachelijke benaming, maar achteraf blijkt het niet zo’n domme keus te zijn geweest. Je hoort tal van partijen nu te pas en te onpas de term gebruiken.”Zijn blik op Nederland onderging een belangrijke verandering in de periode dat hij – chemicus en econoom – voor DSM de wereld over reisde. „Als je de ellende op andere plaatsen ziet, besef je hoe goed het hier is. Er zijn landen waar ik liever niet meer kom, omdat ik het niet kan aanzien.”

Trots zijn op wat is bereikt, dat past volgens Bakker bij de stijl van zijn partij. Waar hij concreet aan denkt? „De sociale structuur is nog steeds uitstekend, we hebben geen grote armoedesituaties. Daarnaast loopt Nederland bepaald niet achter op medisch gebied. We scoren hoog op terreinen als onderwijs, innovatie, waterbouw, landbouw en infrastructuur. Natuurlijk zijn er verbeteringen mogelijk, daar moet je dan ook naar streven. Dat is geen reden om klagerig te doen.” Waar het gemor van tal van groepen vandaan komt, weet hij niet precies. „Misschien zit het diep in de van oorsprong calvinistische volksaard. Het kan ook met individualisme te maken hebben. Nederlanders weten het graag beter en dat wordt er niet beter op nu we in toenemende mate elkaar de mond snoeren. Ooit hebben we met een groepje rondom Wilders met elkaar gemaild over maatschappelijke verbeterpunten. Iedereen droeg tien onderwerpen aan. Toen we zover waren, wilde Wilders echter niet discussiëren over zijn inbreng. Dit zijn mijn punten en dat blijft zo, was zijn opvatting. Dan kom je natuurlijk niet verder.”

Niet in alle opzichten is de wethouder van Trots Nuth trots op zijn land. „De banken hebben zich voorafgaande aan de crisis schandalig gedragen. Ook vind ik dat je de grote immigratiestroom uit Afrika zoveel mogelijk lokaal moet opvangen en Europa is zeker geen schoolvoorbeeld van hoe het moet. Een ingewikkelde dubbele structuur. De invoering van de euro bevat een ernstige weeffout.” Regionaal probeert hij de standpunten van Trots op Nederland te vertalen door zich in te zetten voor een seculiere en sociale samenleving. „Zonder dogma’s”, aldus Bakker. „Om je trots over een goed functionerende samenleving als Nederland over te brengen, valt evenwel niet mee. Als je dat een academische wijze doet, komt het niet over. Ik probeer dat daarom met een zekere passie te doen.”

Dit is een interview van het Reformatorisch Dagblad van 19 juli 2017, p 26,27.