Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Een rechter doet een politieke uitspraakIn het geval van klimaat verandering heeft actiegroep URGENDA het voor elkaar gekregen om een rechter een uitspraak te laten doen. De regering moet beter haar best doen om klimaat doelstellingen te halen vanwege de veiligheid van Nederland onder de zeespiegel. De rechter bemoeit zich hier met de politiek, want die gaat over wel of niet uitvoeren van de afspraken. Dit zijn geen wetten of regels daarvan afgeleid. De regering gaat gelukkig in beroep vanwege de scheiding der machten in een land, de TRIAS POLITICA. Het is een groot goed dat een rechter onafhankelijk is van de uitvoerende macht, maar door deze uitspraak wordt dat met elkaar vermengd.

Er zijn legio voorbeelden waar de overheid zich niet aan de eigen afspraken houdt, zoals:

  1. Er is in NAVO verband de afspraak om 2% van het BBP aan defensie te besteden, nu is dat ook hard nodig voor onze veiligheid met terrorisme en de houding van Rusland. We halen al jaren niet meer dan 1,2%. Moet dan de rechter optreden?
  2. Fietsers moeten op de weg s ´avonds licht voeren volgens wet. Zeer veel doen dat niet en dat beïnvloedt de veiligheid van fietsers zelf en andere weggebruikers. De politie heeft recentelijk verklaard daar niets meer aan te doen. Zou de rechter hier ook een uitspraak moeten doen?
  3. We hebben al jaren afgesproken ontwikkelingshulp op 0,8% van BBP te houden, nu laat de regering dat % zakken. Vraagt een uitspraak van een rechter?
  4. De politie heeft tot taak de veiligheid in het algemeen te borgen, maar komt aan veel taken niet toe en stelt prioriteiten. Moet nu ook de rechter optreden?
  5. Er is in de EU afgesproken dat we maximaal 3% begrotingstekort van BBP mogen hebben en maximaal de 60% schuld van BBP. Die normen halen we soms niet en andere landen ook niet. Moet er nu een rechter aan te pas komen of blijft dat een politiek verhaal?
  6. Waarom moet een asielprocedure vele jaren duren, terwijl we afgesproken hebben dat die zo kort mogelijk moeten zijn, opnieuw een rechterlijke uitspraak nodig?

In al deze gevallen en vele andere zou een belanghebbende groep zich tot een rechter kunnen wenden en een uitspraak vragen, maar is dat de goede weg? Een rechter kan de regering geen opdracht geven of een dwangsom opleggen en alleen een advies geven volgens bestuursrecht. Wat heeft die uitspraak dan voor zin en in hoeverre bemoeit de rechter zich niet met de uitvoerende macht. Het zijn uitspraken voor de pers.

Deze weg via de rechter moet afgesneden worden. De politiek is aan zet en dat moet zo blijven.