Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Pensioenen alweer omlaagPensioenen alweer omlaag, schande voor DNB!
De pensioenen van Nederland leken het beste ter wereld, want we hadden al het geld gespaard. Dus de inleg wordt gebruikt voor ieders eigen pensioen en dus belegd en niet zoals bij de AOW, de inleg wordt direct uitgekeerd. Maar nu komt het probleem. Een overheidsinstantie meent het allemaal beter te weten en stelt regels op dat men tegen een variabele rente moet indexeren. Dus als de rente hoog is kan men een hoog rendement maken en is er minder kapitaal nodig voor latere uitkeringen; als de rente laag is, meer kapitaal. Dat vormt de dekkingsgraad. Nu is de rente door het bedrog en verkeerd risicomanagement van banken door de ECB en de centrale banken zeer laag gemaakt. De ECB geeft  meer krediet aan banken en overheden. In gewoon Nederlands heet dat geld bijdrukken. Iedereen verwacht nu inflatie, maar dat extra geld komt terecht bij de banken die hun balans verbeteren en niet in omloop brengen bij de consumenten.

Het bezuinigingsbeleid ten gevolge van de banken crisis kost de burgers veel geld en nu ook de gepensioneerden direct inkomen. De dekkingsgraad van pensioenen dreigt door de oplopende aandelen markt boven de afgesproken grens te komen, waardoor zo denkt de DNB de pensioenfondsen weer meer gaan uitkeren (pensioen indexatie), terwijl de economie nog niet rustig is. Maar welke arrogantie zit daar wel niet aan tafel. De vorige directeur pensioenen van DNB (mevr. Kellerman) heeft het probleem 6 jaar geleden nauwelijks zien aankomen en de DNB heeft de overwinsten van pensioenfondsen in de negentiger jaren laten uitkeren aan de aandeelhouders,  bedrijven en de overheid zelf bij het ABP (de tijd van Ruud Lubbers). Dat had nooit mogen gebeuren omdat in die periode de aandelenbeurs excessief hoog was. Dat uitgekeerde geld moet daarom met spoed terug naar die pensioenfondsen en dat is slechts deels gebeurd. De pensioenaanspraken waren destijds allemaal gebaseerd op een gegarandeerd pensioen en dat is nu zomaar teruggedraaid, dat is contractbreuk. Niemand praat daar meer over ook de DNB niet.

Nu is de nieuwe directeur over pensioenzaken bij de DNB, Frank Elderson , zo wijs of arrogant om de nieuwe rekenrente voor pensioen (dus voor de dekkingsgraad) van 4,2% in een keer te verlagen naar 3,3% volgens een door de DNB nieuw bedachte methode gebaseerd op de ultimate forward rate, UFR. Maar we zien dat de rente in de VS dit jaar en mogelijk in de EU in de volgende jaren ook wel weer gaat stijgen. Het is dus de vraag of de DNB die rente wel moet aanpassen of het gewoon moet uitzitten. Bovendien meer pensioen uitkering, betekent meer rust en uitgaven en dus meer inkomsten voor de staat.

De DNB toont weinig respect en inzicht in de macro-economie en kijkt met weinig gevoel voor realiteit alleen maar naar de rente op korte termijn en haar nieuwe formule met de UFR. Dit toont maar weer eens dat een overheidsagentschap als de DNB fouten maakt. En dat is niet de eerste keer, gezien het debacle met de verkoop van ABN Amro, faillissement van DNB en andere grote zaken, toen was Nout Wellink nog baas bij de DNB. Het wordt tijd dat de DNB op de schop gaat. De directeur Klaas Knot kan zijn borst nat maken.

Kenniscentrum Trots op Nederland