Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

VoedselbankenBurger dupe van de oogkleppen:
De Europese Commissie maakte midden vorig jaar bekend dat het bijna vier miljard euro heeft vrijgemaakt voor het nieuwe Europese fonds 'voor hulp aan de meest behoeftigen', FEAD. Alle 28 EU-lidstaten krijgen een deel om de komende zeven jaar uit te geven aan armoedebestrijding. In de EU zouden 50 miljoen burgers onvoldoende inkomsten hebben voor basale levensbehoeften als eten en kleding. Er zijn 4,1 miljoen daklozen. Het fonds van 3,8 miljard euro moet helpen de Europese doelstelling te halen van 20 miljoen armen minder in 2020.

Nationale aangelegenheid
Voorgaande jaren wilde Nederland geen gebruikmaken van dit geld uit Brussel voor hulp aan armen omdat het kabinet armoedebestrijding een nationale aangelegenheid vindt en niets ziet in het rondpompen van geld door de lidstaten van de Europese Unie. Ook is het geen voorstander van voedselhulp door de overheid omdat dat geen bijdrage levert aan armoedebestrijding. Daarom liet het kabinet de afgelopen jaren miljoenen euro's uit Brussel onbenut en aan zich voorbij gaan ten kostte van de hulpbehoevende Nederlander, die bedoeld waren voor het verstrekken van voedsel aan arme EU-burgers. Gelukkig zijn de oogkleppen van het beste jongetje van de EU klas genaamd Nederland nu af en worden de miljoenen nu wel accepteert!
De meeste andere EU-landen, zoals België, Frankrijk, Polen en Griekenland gaven de afgelopen jaren wel tientallen miljoenen Brusselse euro's uit aan voedsel voor inwoners op of onder de armoedegrens alleen Nederland accepteerde deze miljoenen euro's niet!
Opvallend is dat Nederland, met Luxemburg, Denemarken en Engeland, het geringste bedrag krijgt. België bijvoorbeeld ontvangt 65,5 miljoen, Frankrijk 443 miljoen en Griekenland 249 miljoen. Het bedrag is onder andere afgestemd op het aantal armen per land.
'Wij delen het standpunt dat voedsel uitdelen de armoede niet helpt bestrijden. Maar we leven in dit land met het feit dat tienduizenden burgers honger hebben. Veel gezinnen leven een hele week van een pakket van de Voedselbank dat voorziet in twee dagen voeding. Kinderen gaan zonder eten naar school. Wij begrijpen niet waarom het kabinet nog steeds het beste kind van de EU klas wil blijven spelen en niet tijdelijk kan bijspringen en een deel van het nieuwe EU-geld hieraan besteedt in voorgaande jaren.'
'Geef niet alleen een vis, maar ook een hengel; dat is ons motto' Foto: John Melskens
TROTS op Nederland