Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Normen en waarden in Nederland en massa-immigratieOud premier Balkenende , CDA, heeft de discussie over normen en waarden niet spits gekregen. Op internet is veel discussie. Het is niet moeilijk om een aantal normen op te schrijven bijv. in verband met immigratie.  Nederland kent vele christelijke en niet christelijke religies en vele politieke stromingen. Veel mensen zijn niet meer gelovig of humanist en willen een veilige en stabiele samenleving in vrijheid. We moeten onze waarden en normen dan ook actief handhaven. Geforceerde veranderingen van buitenaf zijn onwenselijk. Onze tolerantie is bedoeld om ieder vrijheden te geven, niet om ons door immigranten of anderen beperkingen te laten opleggen.

Enkele gedragsregels, normen of waarden in Nederland in een onvolledig overzicht in willekeurige volgorde zijn:

 • Alle Nederlanders en asielzoekers moeten erkennen dat de grondwet dwingend is en daarmee boven religieuze regels staat, scheiding van kerk en staat. De sharia is niet toegelaten, Nederlands recht geldt.
 • In de VS moet men bij immigratie zweren op de grondwet, waarom niet in Nederland?
 • Nederland is een parlementaire democratie.
 • Van dienstdoende ambtenaren, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel  blijf je af.  
 • De regering moet het voorbeeld geven en maar verschuilt zich.
 • De zwarte piet discussie gaat te ver. Handhaaf het onschuldige kinderfeest. Discriminatie in deze is een misvatting uit het Caribisch gebied. Wordt er in de Caraïben ook niet gewoon sinterklaas gevierd?
 • Een clown of hofnar houdt een satirische spiegel voor.
 • Nederland is sinds de middeleeuwen immigratieland, bijv. Portugezen, Hugenoten, Hongaren, Tsjechen, Indonesiërs, Surinamers, Antillianen, Polen, Roemenen hebben allemaal  hun plaats gevonden. Later kwamen daar Algerijnen, Marokkanen, Turken bij. Maar geen ongecontroleerde massa immigratie.
 • Asielzoekers moeten zich met respect aanpassen aan cultuur en taal van het gastland.
 • Het is toch ongepast als asielzoekers niet halal voeding als noodhulp weigeren.
 • Het is ongepast als asielzoekers gaan protesteren op straat tegen de noodhulp, maar de procedures moeten wel sneller.
 • Het is onacceptabel als een vluchteling of migrant niet meewerkt aan de IND procedures.
 • De islam wordt geen dominante religie in Nederland.
 • Waarom een moskee betaalt door een buitenlandse mogendheid?  
 • Verdraagzaamheid jegens andere religies is een groot goed, respect.
 • Nederland is monogaam, polygamie (polygynie) is verboden. Ook pedofilie is strafbaar.
 • De gezicht bedekkende kleding is verboden in openbare ruimte en in overheidsgebouwen.
 • Geen vrijwillige moslim politie in boerka kledij, zoals in Duitsland voorgesteld en in Saoedi Arabië gewoon.
 • Blonde alleenstaande vrouwen zijn geen hoeren.
 • Waarom moeten er imams komen uit het buitenland, betaald door buitenland?
 • Het moet verboden worden in het Arabisch te preken en er moet een Nederlandse vertaling uitgedeeld worden van alle geschriften.
 • We verwachten de volledige medewerking van alle mensen in Nederland om terrorisme te bestrijden ook van asielzoekers in woord en daad.
 • Er is volledige vrijheid van meningsuiting, bedreigingen zijn onacceptabel.
 • Er komt steeds meer angst in de straat o.a. door het gedrag van groepen van diverse pluimage, blanken en niet blanken.
 • Respect voor de politie is gewenst en de politie moet dat uiteraard ook naar de burger tonen.
 • Discriminatie is niet toegestaan, respect voor elkaar.
 • We kennen gemengd onderwijs en gemengd sporten.
 • Homoseksualiteit is in Nederland volledig geaccepteerd.
 • De banlieue problematiek van Frankrijk is ongewenst.
 • Jongeren, blank en niet blank zonder uitzicht op een baan verdienen onze extra aandacht, maar men moet wel meedoen om iets te bereiken.

Deze lijst is uit makkelijk te breiden, maar hieruit is op te maken dat er wel degelijk een Nederlandse cultuur van normen en waarden is met gedragsregels en doelen. De EU kent een paar kernwaarden: burgerzin, gelijkheid, solidariteit, vrijheid, vrede, democratie. Waarom wordt daar niet meer op ingespeeld door de overheid en IND?

Het gaat erom dat we met zijn allen staan voor wie we zijn en wat we doen.  De nieuwe Nederlanders misbruiken onze tolerantie soms; onze tolerantie is bedoeld om idereen vrijheden te geven, niet om ons beperkingen op te leggen. Gelukkig tonen steeds meer immigranten dat wat er nu gebeurt in naam van de islam te ver gaat en keren zich daarvan af. Een goed teken.

Trots hoopt dat deze beperkte opsomming wat lucht geeft aan degenen die menen dat er geen Nederlandse gedragsregels, normen en waarden bestaan. Een discussie hierover is meer dan gewenst. De NRC heeft onlangs geweigerd dit verhaal te publiceren vanwege te veel aanbod aan kopij, zeker de aanslagen in Parijs vroegen zeer veel pagina´s tekst de laatste week. Kort geleden stonden er in het weekend twee verhalen over normen en waarden in sterk filosofische en weinig praktische bewoordingen, een gemiste kans voor het debat en de NRC.

Kenniscentrum Trots op Nederland