Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Laatste items

Defensie - Zonder wapens geen oorlogZonder wapens geen oorlog??
Sommige politieke groeperingen en  maatschappelijke organisaties vinden dat wapenproductie verwerpelijk is en daarom beperkt moet worden tot louter defensieve wapens voor politie taken en een minimaal leger. Denemarken had voor de tweede wereldoorlog zijn leger ver afgebouwd en was voor de Nazi´s een eenvoudige prooi. Nederland had toen ook een sterk verouderd leger met te weinig (houten) geweren tegenover een  sterke Nazi macht, de periode van pacifisme met een gebroken geweertje.  Nederland heeft in het laatste decennium mede op aandringen van linkse partijen en met goedvinden van enkele rechtse partijen ook de defensie uitgaven fors verminderd. Zo zijn alle tanks afgeschaft en is er zeer fors gesteggel geweest over de aanschaf van een jachtvliegtuig en schepen.

Maar is de veronderstelling dat minder wapens leidt tot minder oorlog wel terecht? De mens is een sociaal wezen dat als hij bedreigd wordt in zijn voortbestaan tot beestachtige acties kan overgaan. Ook Nederlanders hebben daar fouten begaan in het verleden. Als er een hetze aan de gang is tegen een bepaalde groep kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. De enige fysieke bescherming die een volk dan heeft is een vorm van afdoende defensie via politie en leger. Afzwakken van een leger leidt tot situaties waar bepaalde groepen mensen misbruik van kunnen gaan maken. Zo wordt een verzwakte defensie inspanning in heel Europa door andere landen, zoals Rusland en mogelijk China uitgelegd als een kans. De VS maken zich daar grote zorgen over.

China ziet mogelijkheden in de Zuid Chinese zee tot een forse territoir uitbreiding op zee, omdat de kleine omliggende landen geen vuist kunnen maken. China bouwt momenteel kleine eilanden midden in Zuid Chinese zee waar vliegvelden opkomen, dit is aangetoond met satellieten. Hierdoor kan China de 200 mijl zone fors uitbreiden en de hele Zuid Chinese zee controleren ten koste van Vietnam, Filipijnen, Maleisië en Brunei en Indonesië. Uiteraard gaat het hier om oliewinning.

Maar ook Rusland is sinds enige tijd van tactiek veranderd; de inmenging in Zuid Ossetie in Georgië, de annexatie van de Krim en de forse inmenging in Oost Oekraïne. Andere oud Sovjet staten maken zich zorgen over soortgelijke tactieken in hun regio, zoals de Baltische Staten, Transnistrië ten westen van Oekraïne. Zelfs Wit-Rusland, Kazachstan, Polen en Finland zijn niet gerust op de tactieken van het Kremlin. Zeker Rusland heeft een minder goede historie achter de rug en is wellicht door het Westen denigrerend behandeld, maar de Sovjet staat was geen goed voorbeeld van hoe een volkeren bestuurd moeten worden en dus was een forse door henzelf (Gorbatsjov/Jeltsin) uitgevoerde correctie terecht. Daarbij zijn opnieuw autonome staten gevormd.

De extreme moslimgroepen die andere zwakkere regio´s/ landen binnen vallen en daar dood en verderf angst zaaien en gebied veroveren geeft aan dat er mensen zijn die van zwakheden en angsten van anderen misbruik maken.

De geneigdheid van de mensheid om bij zwakte van een buur volk of tegenstander te willen overheersen  is nog steeds aanwezig. Ook op individueel en zakelijk niveau is dat waarneembaar. Ontwapening, pacifisme,  hoe sympathiek het ook lijkt, is daarom nog steeds niet verstandig. Een betrouwbare goed gecontroleerde regering is noodzakelijk om misbruik vanuit die kant te voorkomen. Een bewapening met efficiënte en effectieve wapensystemen is eveneens noodzakelijk voor elk land lettend op de regionale situatie. Dat betekent dat we een industrie moeten hebben die zich daar mee bezighoudt en een overheid die daar voldoende aandacht aan besteed middels ontwikkelingswerk, aankopen en beheer van het leger, helaas het is niet anders. Deze defensie industrie is dus niet besmet zoals de eerlijke bankwijzer (FNV, Oxfam Novib, NRC 7 juli, E5) ons wil doen geloven., maar noodzakelijk voor onze veiligheid.

Wat we wel moeten controleren is het handelen in en verkopen van wapensystemen en afgedankte wapens aan groepen die daar direct misbruik van maken. Dus verkoop van bruikbare oude of nieuwe wapensystemen uitsluitend aan betrouwbare autonome regeringen; helaas kent Nederland een illegale handels traditie in wapens. Gelukkig komt het Westen langzaam tot inkeer wat betreft defensie inspanning en moeten bepaalde (politieke) groeperingen en NGO´s daar nog aan wennen. Maar onze veiligheid staat toch wel boven een idealistisch pacifisme.

Kenniscentrum (Wetenschappelijk Bureau) Trots op Nederland