Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png
Een column is precies dat, dus de visie van één persoon. Om geplaatst te worden dient deze wel te getuigen van goede smaak en fatsoen en mogen ze niet in strijd zijn met het gedachtengoed van Trots en de wet, e.e.a. ter beoordeling van KC en HB. Evenwel hoeven deze artikelen, in tegenstelling tot de artikelen van ons Kenniscentrum (Wetenschappelijkbureau), geen landelijk beleid te zijn. Andere leden of afdelingen kunnen dus een geheel andere visie hebben.

Aanpassen of opkrassenAa - Wat de Trotse Nederlander zich afvraagt:

Stel: Ik ben lid van een sportclub. Dit doordat mijn vader lid is. Mijn vader is lid geworden doordat zijn vader (mijn opa) ook al lid was en dit is gebleven tot zijn overlijden.
Maar, ik gedraag me onsportief. Er wordt van alles aan gedaan om mij sportiviteit bij te brengen; gesprekken, taakstraffen, scholing, mediation waar een duur bureau voor wordt ingehuurd, een aparte ruimte voor onsportieve personen zowel met als zonder begeleiders, het aanbieden van gesubsidieerde banen, en noem maar op.
Dit alles op kosten van die club, en dus betaald door de leden van die club.

Maar niets helpt. Erger nog, mijn gedrag wordt van onsportief, naar vandaal, naar crimineel.
Wat zal deze sportclub dan doen?
Het antwoord op deze vraag is natuurlijk erg makkelijk: mij uiteindelijk uit de club zetten als dat kan. Waarom? Niet omdat mijn opa oorspronkelijk uit ´Blauwland´ komt, en dit nog aan mij te zien is omdat ik paarse ogen heb.
Nee, de club zal proberen mij uit de club te zetten vanwege mijn gedrag. (Uiteraard heeft het bestuur mij hiervoor al een paar keer officieel schriftelijk gewaarschuwd.)
Want ik kan natuurlijk niets doen aan mijn paarse ogen. Dat kan het probleem ook niet zijn.
Wat wel een probleem is is mijn gedrag.

Het lijkt mij logisch dat de club een regel heeft die aan ieder lid duidelijk is gemaakt, namelijk: ´aanpassen of opkrassen´.

Maar waarom is dit volgens de gevestigde politieke partijen niet logisch als je een buitenlands paspoort hebt, en in Nederland hetzelfde gedrag vertoont? Waarom wordt er niet geprobeerd die personen, waarbij er van alles is geprobeerd om hem of haar ´op het rechte pad te brengen´, het land uit te zetten?

Het ´antwoord´ van de gevestigde elite politiek:
Als je zoiets vraagt aan de gevestigde politieke partijen zullen zij zeggen dat dat niet kan, omdat:
Een Marokkaanse Nederlander heeft twee paspoorten. Want: Marokko ziet hem als Marokkaan en dus krijgt hij automatisch een Marokkaans paspoort, ook al is hij in Nederland geboren. Je kunt hem het Nederlandse paspoort afnemen bij wangedrag, en dan als ongewenste vreemdeling het land uitzetten.
Maar als zo´n persoon geen ander paspoort dan het Nederlandse bezit (bijvoorbeeld een Nederlandse Eritrier) dan kan je hem het Nederlandse paspoort niet afnemen.
Want: Artikel 15 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (uit 1948) geeft aan dat “iedereen het recht heeft op een nationaliteit”. Nederland is hierbij aangesloten.
Ook is er het Verdrag tot beperking der stateloosheid uit 1961 waar Nederland ook bij is aangesloten.
Artikel 7 lid 6: “Behoudens het bepaalde in dit artikel verliest niemand de nationaliteit van een Verdragsluitende Staat, indien dit verlies voor hem stateloosheid met zich zou brengen, ook indien dit verlies niet reeds uitdrukkelijk door enige andere bepaling van dit Verdrag is
uitgesloten. ”.
Dus elk individu, waar ook ter wereld, moet een wettelijke band moet hebben met een Staat.
Verder: als je wel een Nederlandse Marokkaan het Nederlandse paspoort kunt afnemen, maar een andere (bijvoorbeeld die Nederlandse Eritrier) niet, dan is er discriminatie van de ene bevolkingsgroep t.o.v. de andere. En dat mag niet.
Dus kunnen wij die criminele Marokkaanse Nederlander (die zowel een Nederlands als een Marokkaans paspoort heeft) het Nederlandse paspoort niet af nemen.

Ziehier het excuus om het probleem niet echt aan te pakken. Bovendien wonen ´de hoge heren´ toch vaak in dure wijken waar men weinig last heeft van het probleem.

Het antwoord van TROTS:
Maar:
In het Algemeen dagblad van 22 april 2014 valt onder meer te lezen: “Voor het afpakken van het Nederlandse paspoort van criminelen met een dubbele nationaliteit is 76 procent. ” (zie voetnoot). Deze krant schrijft dat onderzoek van Maurice de Hond dit heeft aangetoond.

Is democratie niet het uitvoeren van de wil van de bevolking van een bepaalde staat?
Ja!
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie
Ik moet hierbij wel zeggen dat wij geen directe democratie hebben. Want wij kiezen parlementariërs, met de bedoeling dat zij onze wensen zoveel mogelijk uitvoeren.
Of zij dit ook echt doen, of vooral kijken naar hun eigen belangen is de vraag.
Moeten wij hen niet via de stembus gaan vervangen?
Het zijn verdragen uit 1948 en 1961, uit de vorige eeuw. Uit een heel andere tijd. Kunnen verdragen niet veranderd en/of opgezegd worden?
Ja!
Vanaf 1604 worden verdragen gesloten tussen staten zoals wij die nu kennen. Het spreekt vanzelf dat vele van deze verdragen nu zijn opgezegd of zijn gewijzigd.
Dus kan dat ook met die verdragen uit 1948 en 1961. In het uiterste geval kan Nederland dreigen zich uit deze verdragen terug te trekken als deze niet worden aangepast aan de omstandigheden van vandaag. Desnoods zich daadwerkelijk uit het verdrag terug trekken.
Dus mijns inziens kan een verdrag geen excuus zijn om het probleem niet aan te pakken.

Ik denk dat de gevestigde politieke partijen zich meer zorgen maken om hun baantjes, en die van hun vriendjes, dan om de gewone man/vrouw.
Daarnaast zie ik in de media dat er nu wel serieus over gedacht wordt om het tweede Nederlandse paspoort af te pakken van iemand die zich bezig houdt met terrorisme.
Waarom wordt er niet aan gewerkt om dit ook mogelijk te maken voor andere criminelen?

Ik denk ook dat het tijd is voor een fatsoenlijk alternatief. Een alternatief waarmee we weer trots op ons Nederland kunnen worden, wat de kleur van je ogen ook is.

Hoe kunnen wij dat fatsoenlijk alternatief nu voor elkaar krijgen? Door mensen zoals jezelf te steunen (en geen baantjesjagers). Ik nodig u uit om zelf uit te zoeken of u, net als ik, TROTS dit fatsoenlijke alternatief vindt.
Marcel Vink
Zie: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3639253/2014/04/22/Peiling-De-Hond-43-procent-wil-minder-Marokkanen.dhtml