Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png
Columns
Een column is precies dat, dus de visie van één persoon. Om geplaatst te worden dient deze wel te getuigen van goede smaak en fatsoen en mogen ze niet in strijd zijn met het gedachtengoed van Trots en de wet, e.e.a. ter beoordeling van KC en HB. Evenwel hoeven deze artikelen, in tegenstelling tot de artikelen van ons Kenniscentrum (Wetenschappelijkbureau), geen landelijk beleid te zijn. Andere leden of afdelingen kunnen dus een geheel andere visie hebben.
 

Centraal Bureau RotzooiBetekent CBR soms Centraal Bureau Rotzooi?

Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) is regelmatig in het nieuws. Vrijwel altijd is het slecht nieuws.
Laat ik de laatste drie maanden telkens een voorbeeld bij de kop pakken.
In maart wordt bekend dat je voor je theorie examen kan slagen zonder dat je ook maar iets hebt geleerd. Als je kijkt op www.altijdgeslaagd.nl staat daar dat zij nog steeds alle vragen met antwoorden hebben. Kennelijk liggen nog steeds de examens op straat!

In april schreven meerdere kranten: Het is intern een grote chaos. Zo worden medewerkers geïntimideerd en bedreigd door leidinggevenden, is de werkdruk te hoog en zijn computersystemen niet in orde.

In Mei wordt bekend dat je het rijbewijs kan krijgen als je bent gezakt voor het praktijkexamen. Het schijnt zelfs voor te komen dat leerlingen, die nog niet eens een rijexamen hebben afgelegd, bericht krijgen dat ze hun rijbewijs bij de gemeente kunnen aanvragen.
Volgens dezelfde berichten weet het CBR van niets.

Het CBR lijkt wel het Centraal Bureau Rotzooi.

Hoe kan dit nu toch allemaal?

Het CBR is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Door de overheid ingehuurd voor het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.
Sinds 2013 is het CBR een rechtspersoon krachtens publiekrecht. Voor deze wijziging was het CBR een stichting en een privaatrechtelijk ZBO (Zelfstandig bestuursorgaan).

Dat betekent dat het aan aparte organisatie is die werkt in opdracht van de overheid. Deze organisatie is geen overheid. Dus m.i. lastiger te besturen.
Ook heeft het CBR geen concurrenten. Als dat wel zou zijn zou het CBR meer worden aangemoedigd hun werk goed te doen. Immers bij concurrentie kan er worden overgestapt naar een andere organisatie.

Maar zolang er ZBO´s (zoals het CBR) zijn moeten we iets doen om de rotzooi, die bepaald niet alleen bij het CBR voorkomt, tegen te gaan.

Op 22 juni 2013 heeft Harry Bakker van het Kenniscentrum van Trots een lezing over de zelfstandig bestuursorganen (ZBO´s) gegeven.
Trots stelt voor om als volgt met ZBO´s om te gaan:
Algemeen Bestuurders en directie moet te zake kundig zijn, net zoals in de functie van commissaris en directie van een bedrijf. Nu zijn het vaak oud politici die via vriendjes (vaak bij de gevestigde politieke partijen) een vet betaald baantje krijgen toegeschoven.
Dus: geen automatische baantjes voor (oud) politici,
Meer bevoegdheden om bij ZBO´s in te grijpen. Nu kan dat te weinig waardoor het wel
Koninkrijkjes lijken die met ons geld aan de gang zijn terwijl er te weinig controle is.

Trots lid Marcel Vink