Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png
Columns
Een column is precies dat, dus de visie van één persoon. Om geplaatst te worden dient deze wel te getuigen van goede smaak en fatsoen en mogen ze niet in strijd zijn met het gedachtengoed van Trots en de wet, e.e.a. ter beoordeling van KC en HB. Evenwel hoeven deze artikelen, in tegenstelling tot de artikelen van ons Kenniscentrum (Wetenschappelijkbureau), geen landelijk beleid te zijn. Andere leden of afdelingen kunnen dus een geheel andere visie hebben.
 

TROTS Haarlem steunt valk-drone idee tegen meeuwenoverlastPersbericht

Datum: 02-03-2015

Onderwerp: TROTS Haarlem steunt ‘valk-drone’ idee tegen meeuwenoverlast

Contact:  sandervandenraadt@yahoo.com

Haarlem, 2 maart 2015

Een burgerinitiatief bekeek deze week of de meeuwenoverlast in Haarlem vermindert kan worden met de inzet van een zogenaamde ‘valk-drone’. Dit is een normale drone, maar nu met een luidspreker eronder die de geluiden van een valk laat horen ter afschrikking.

De heren Dittrich en Jordaan, beide uit gebieden in Haarlem (resp. Noord en Oost) waar meeuwenoverlast ervaren wordt, vinden dat naast de nu gebruikelijke methoden misschien ook eens bekeken kan worden of inzet van een ‘valk-drone’ kan helpen. TROTS Haarlem vindt dit een prima initiatief en zal aan de wethouder vragen of een pilot gestart kan worden en de eventueel benodigde vergunningen afgegeven kunnen worden. Niet alleen kan de drone met valkgeluid de meeuwen afschrikken, maar kan ook door zijn helikopterview nesten in kaart brengen. Dit voorkomt dat ambtenaren of bewoners halsbrekende toeren moeten uithalen om op het dak te klimmen en bespaart zo kosten en voorkomt mogelijke ongelukken.

De meeuw is een landelijk beschermde vogel en afschieten mag dus niet. Uit het digipanel onderzoek van de gemeente Haarlem van november 2014 blijkt echter toch dat 26% van de deelnemers die een suggestie doen pleiten voor afschieten, vergiftiging of sterilisatie. “ Voor dat bewoners echt op zoek gaan naar onwettige middelen uit een begrijpelijke pure frustratie, lijkt het mij een uitstekend idee om de inzet van deze meer diervriendelijke ‘valk-drone’ te onderzoeken” aldus TROTS Haarlem raadslid Sander van den Raadt

Ook zal er nu het seizoen gaat starten strenger gehandhaafd moeten worden op de al bekende maatregelen ter voorkoming van meeuwenoverlast. Zoals het niet te vroeg buitenzetten van vuilniszakken of zakken naast de ondergrondse containers plaatsen. Meer handhaving is sowieso een kernpunt van TROTS Haarlem en de boetes mogen ook verdubbelen. De ervaren overlast van bewoners moet serieus genomen worden.

Sander van den Raadt
Fractievoorzitter
TROTS Haarlem