Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png
Columns
Een column is precies dat, dus de visie van één persoon. Om geplaatst te worden dient deze wel te getuigen van goede smaak en fatsoen en mogen ze niet in strijd zijn met het gedachtengoed van Trots en de wet, e.e.a. ter beoordeling van KC en HB. Evenwel hoeven deze artikelen, in tegenstelling tot de artikelen van ons Kenniscentrum (Wetenschappelijkbureau), geen landelijk beleid te zijn. Andere leden of afdelingen kunnen dus een geheel andere visie hebben.
 

Trots Pijnacker houdt voet bij stukTrots Pijnacker Nootdorp gaat niet akkoord met het grotelijnenakkoord, zo heeft fractievoorzitter Harald van Zielst zaterdag 10 mei tijdens een bijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad laten weten.
Trots Pijnacker Nootdorp kan zich niet met de laatste concepttekst verenigen omdat er in het stuk geen bereidheid terug te vinden is om het in 2013 geïntroduceerde subsidiebeleid te herzien.

Kiezers
Tijdens de afgelopen verkiezingen heeft Trots Pijnacker Nootdorp haar kiezers beloofd er alles aan te doen om het subsidiebeleid terug te draaien. In dit subsidiebeleid is namelijk bepaald dat alle culturele verenigingen na 2015 geen subsidies meer zullen ontvangen. Ook werden de huren van de sportaccommodaties aanzienlijk verhoogd.

Asociaal
Trots Pijnacker Nootdorp betitelt het subsidiebeleid als ´asociaal´ en verwacht dat deze draconische maatregelen het einde van menig vereniging betekenen en dat straks het overgebleven verenigingsleven alleen nog maar is weggelegd voor hen die de hoge contributies kunnen betalen.

Content
Op 3 mei gaf de fractieleider al te kennen voor 99,9 procent content te zijn met de toenmalige concepttekst van het grotelijnenakkoord. Als enige werd door hem in de tekst de intentie om het subsidiebeleid te herzien gemist. De romppartijen gaven toen al meteen aan ook absoluut niet van plan te zijn om op het mede door hen geïntroduceerde subsidiebeleid terug te komen.

Bereidheid
In de nieuwe concepttekst van 10 mei was wel de bereidheid opgenomen om de subsidiebedragen te herzien die aan organisaties zijn toegekend die na 2015 ook nog subsidies gaan ontvangen. Dit was voor Harald van Zielst en zijn fractie niet voldoende. Trots Pijnacker Nootdorp is het juist te doen om
de afbouw van de subsidies voor de culturele verenigingen en de huurverhogingen voor de sportverenigingen.

Akkoord
Er wordt gestreefd naar een grotelijnenakkoord dat raadsbreed wordt gedragen. En de verwachting was dat alle twaalf partijen met het laatste tekstvoorstel akkoord zouden gaan. Wat de keuze van Trots Pijnacker Nootdorp dat met één zetel in de Raad wordt vertegenwoordigd tot gevolg heeft, is niet bekend.