Trots op Nederland , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://trotsnl.nl/img/logo_transparant.png
Trots op Nederland » - » Bestuur

Bestuur

De visie van Trots op Nederland is dat we, om de regeldruk écht op te lossen, op een heel andere manier moeten durven kijken naar die regelgeving. Niet van bovenaf, vanuit de overheid, maar van onderaf. Centraal staan de individuele burger en de individuele ondernemer. Eerste vraag is dan: wat kan men zelf beslissen? Pas als er belangen van anderen gaan spelen en er spelregels nodig zijn komt de gemeentelijke overheid in beeld. Dat is de bestuurlijke laag waar u het meest mee te maken heeft.

De bestuurlijke laag boven de gemeente zijn de provincies. Die schaffen we helemaal af, of brengen we terug tot haar kerntaken.

Op rijksniveau weten we dan welke regels er nodig zijn en gehandhaafd dienen te worden en kunnen we uitrekenen hoeveel ambtenaren daarvoor nodig zijn.

De Tweede Kamer dient zich uitsluitend bezig te houden met de echt belangrijke zaken. Dat heeft in ieder geval ook effect op het aantal ambtenaren op de departementen, die hoeven zich namelijk niet meer te buigen over onbenullige en overbodige vragen.

Om te zorgen dat de slagvaardigheid van de ministers (en ook de wethouders) toeneemt, wordt de top van het ambtelijk apparaat automatisch ontslagen als de zittende minister verdwijnt. Een nieuwe minister of wethouder bepaalt of ze worden herbenoemd.

De cultuur van de diverse overheidsorganisaties zal ook moeten veranderen. De burger is de klant. De ambtenaren en bestuurders zijn er dus voor de burger en niet andersom. Alles binnen de grenzen van het redelijke natuurlijk.

Trots op Nederland gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van het individu. Ik vertrouw erop dat u niet gaat zeuren want Trots op Nederland heeft een hekel aan zeurende (teveel eisende) mensen.

Reageer en laat uw stem horen over dit thema. Participeer in de Nederlandse politiek. Trots op Nederland rekent op u.

Contactgegevens

Trots op Nederland
hoofdbestuur@trotsnl.nl


Poll

Vindt u dat harder straffen en het invoeren van minimum straffen tot meer veiligheid gaat leiden in de maatschappij?

1. Ja, hogere straffen zet mensen wel aan het denken voordat zij de fout in gaan.
2. Nee, dit heeft geen zin men moet meer voorlichting geven wat de consquenties zijn.
3. Geen idee.NieuwsbriefInschrijven Uitschrijven


Laatste tweets

  • Wij feliciteren Trotshaarlem met het behalen van 2 zetels.
  • Uitslagen van de GR 2018 leren ons dat er 2 fracties nog meedoen en dat zijn pijnacker 1 zetel en Haarlem 2 zetels .
  • Vandaag zijn de GR 2018 verkiezingen wij zijn benieuwd hoe onze fracties scoren in de gemeenten .
  • Wat een geweldig nieuws weer een Trots fractie die mee gaat doen succes mannen van Trots Nissewaard Gemeente... https://t.co/zEpuOjJMr1
  • Vandaag is onze oud penningmeester George Lubben overleden wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies... https://t.co/vuxxASvewa